Over toetsen en examenzaken worden leerlingen en ouders via het leerling- en ouderportaal geïnformeerd. Het examenreglement van het Trinitas college 2022-2023 kunt u hier raadplegen.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) kunt u hieronder per leerjaar en leerweg vinden.

Het betreft het schoolexamenprogramma.

Vervolgens onderstaande naam, tevens link

PTA leerjaar 3 KB en BB             

PTA leerjaar 4 KB en BB             

PTA leerjaar 3 MX                      

PTA leerjaar 4 MX                       

Voor het beste resultaat bij het printen van een PTA gebruik dan Google Chrome.