Privacy

Als Trinitas College nemen we privacy serieus. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leerlingen en medewerkers.

In ons Privacyreglement laten we zien hoe we dit doen. Hierin staat welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom we dat doen. Maar ook hoe we die persoonsgegeven bewaren en beveiligen en hoe leerlingen en medewerkers de eigen persoonsgegevens kunnen inzien, laten verwijderen of corrigeren. Het Privacyreglement vind je hier.

In onze Privacyverklaring vind je een prettig leesbare samenvatting van dit reglement. De Privacyverklaring vind je hier.

Schending privacy melden
Als je het idee hebt dat er iets niet goed gaat op het gebied van privacy, stuur dan een e-mail naar privacy@pontis.nl. De vraag of opmerking wordt zorgvuldig behandeld. Als het een groot vraagstuk is, wordt ook de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) ingeschakeld en indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactgegevens van het Trinitas College
Beukenlaan 1, 1701 DA Heerhugowaard
Postbus 73, 1700 AB Heerhugowaard
Tel: (072) 571 01 44
E-mail algemeen: info@trinitascollege.nl
E-mail t.a.v. privacy: privacy@pontis.nl

Wij hebben een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld van Lumen Group. De FG is onafhankelijk en controleert of het Trinitas College de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepast en naleeft.
De functionaris is per e-mail te bereiken via: FG@lumengroup.nl.
Of te contacten via https://www.lumengroup.nl/contact-fg/