Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar
Van de basisschool ontvang je in groep 8 het definitieve schooladvies. De meeste basisscholen geven dit advies in de week van 18 maart. Dit advies heb je nodig bij het aanmelden bij onze school. In de regio is afgesproken om de digitale aanmelding bij middelbare scholen vanaf 1 maart mogelijk te maken.

Je kunt je via deze link aanmelden voor schooljaar 2024-2025.

Wil je liever samen met ons het formulier doorlopen en invullen, neem dan contact met ons op via infohf@trinitascollege.nl voor het maken van een afspraak.

Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2024-2025 is hier te lezen. Voor aanmelden gedurende schooljaar 2023-2024 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infohf@trinitascollege.n

Vanaf 1 maart tot en met 31 maart staat het digitale aanmeldformulier voor schooljaar 2024-2025 op deze pagina open om uw kind aan te melden voor het Han Fortmann.

Ben je er nog niet helemaal uit? Of willen je ouders overleggen of nog wat weten? Neem dan contact op met Nick Zwemmer, teamleider brugklas, via n.zwemmer@trinitascollege.nl
We nemen graag de tijd om je goed te informeren en mee te denken in mogelijkheden. We nodigen je uit voor een persoonlijk gesprek.

Hogere leerjaren
De toelatingsprocedure hogere leerjaren (klik hier) is relevant voor leerlingen die door verhuizing of andere omstandigheden van een andere middelbare school willen overstappen naar het Han Fortmann.
Voor aanmelden gedurende schooljaar 2023-2024 kunt u het aanmeld formulier voor hogere leerjaren invullen.

Voor het aanmelden voor leerjaren 2 t/m 6 voor schooljaar 2024-2025 kunt u dit aanmeld formulier invullen.

Leerlingen die al op het Trinitas College zitten
Ook voor leerlingen die een interne overstap willen maken, dienen ouders een aanmeldformulier in te vullen. Dit is van toepassing voor leerlingen die het vmbo tl-diploma op het Johannes Bosco behaald hebben en naar havo-4 op het Han Fortmann willen overstappen en voor leerlingen die het havo-diploma op het Han Fortmann behaald hebben en naar vwo-5 op het Han Fortmann willen overstappen. Klik hier voor de procedure omtrent de interne overstap. Aanmelden voor een interne overstap kan door het invullen van het aanmeldformulier.