Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar
Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2023-2024 is hier nog te lezen. Het toelatingsbeleid en het aanmeldformulier voor schooljaar 2024-2025 volgt later. Voor aanmelden gedurende schooljaar 2023-2024 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infohf@trinitascollege.nl

Hogere leerjaren
De toelatingsprocedure hogere leerjaren (klik hier) is relevant voor leerlingen die door verhuizing of andere omstandigheden van een andere middelbare school willen overstappen naar het Han Fortmann.
Voor aanmelden gedurende schooljaar 2023-2024 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infohf@trinitascollege.nl. Het aanmeldformulier voor schooljaar 2024-2025 volgt later.

Leerlingen die al op het Trinitas College zitten
Ook voor leerlingen die een interne overstap willen maken, dienen ouders een aanmeldformulier in te vullen. Dit is van toepassing voor leerlingen die het vmbo tl-diploma op het Johannes Bosco behaald hebben en naar havo-4 op het Han Fortmann willen overstappen en voor leerlingen die het havo-diploma op het Han Fortmann behaald hebben en naar vwo-5 op het Han Fortmann willen overstappen. Klik hier voor de procedure omtrent de interne overstap. Aanmelden voor een interne overstap kan door het invullen van het aanmeldformulier. Het aanmeldformulier voor schooljaar 2023-2024 volgt later.