Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar

Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2023-2024 is hier te lezen.

Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulier.

Voor aanmelden gedurende schooljaar 2022-2023 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infohf@trinitascollege.nl

Hogere leerjaren
De toelatingsprocedure voor hogere leerjaren (klik hier) is relevant voor leerlingen die door verhuizing of andere omstandigheden van een andere middelbare school willen overstappen naar het Han Fortmann.
Voor aanmelden gedurende schooljaar 2022-2023 en voor schooljaar 2023-2024 kan dit aanmeldformulier worden ingevuld.

Leerlingen die al op het Trinitas College zitten
Ook voor leerlingen die een interne overstap willen maken dienen ouders een aanmeldformulier in te vullen. Dit is van toepassing voor leerlingen die het vmbo tl diploma op het Johannes Bosco behaald hebben en naar havo-4 op het Han Fortmann willen overstappen en voor leerlingen die het havo diploma op het Han Fortmann behaald hebben en naar vwo-5 op het Han Fortmann willen overstappen. Klik hier voor de procedure omtrent de interne overstap.

Aanmelden voor een interne overstap kan door het invullen van dit aanmeldformulier.