Aanmelden voor doorstromen naar havo-4 en vwo-5

Zit je al op het Trinitas College? Wil je na het behalen van je tl-diploma doorstromen naar havo-4 of na het behalen van je havodiploma doorstromen naar vwo-5? Vul dan het onderstaande formulier in.

Aanmeldformulier intern doorstromen 24-25

1Leerling
2Ouders/verzorgers
3Gegevens huidige klas
4Overige gegevens