In dit hoofdstuk is meer te lezen over:

  • Onze onderwijsrichtingen, lees hier verder
  • Ons flexonderwijs, lees hier verder
  • Onze brugklassen, lees hier verder
  • De vele doorstroomroutes, lees hier verder
  • De vakken en profielkeuzes, lees hier verder

Hieronder is nog andere informatie te vinden:

Stapelen

Na het behalen van het diploma bestaat de mogelijkheid om te ‘stapelen’. In een extra studiejaar kan een leerling opstromen van basis- naar kaderberoepsgericht onderwijs of van kaderberoepsgericht onderwijs naar de theoretische leerweg. Dit biedt diverse voordelen bij de keuze voor het vervolgonderwijs. Klik hier voor het protocol stapelen van vmbo-diploma’s.

Stages

Beroepsgeoriënteerde stages maken een belangrijk onderdeel uit van het onderwijs op Johannes Bosco. Leren in en van de praktijk is belangrijk voor onze leerlingen.

Een beroepsgeoriënteerde stage heeft voor de leerling als doel om inzicht te krijgen in zijn beroepsinteresses, kwaliteiten en vaardigheden. De leerling maakt in de praktijk van de gekozen beroepsbranche kennis met gerelateerde beroeps- en algemene arbeidscompetenties. Daarnaast geeft het de leerlingen een beeld over de mogelijke vervolgopleidingen na het behalen van het vmbo-diploma.

Na het diploma

Na het behalen van het diploma houden de decanen contact met onze gediplomeerde leerlingen. We vinden het belangrijk om van onze oud-leerlingen te horen hoe het hen vergaat op het vervolgonderwijs. Met de informatie van onze oud-leerlingen kunnen we ons onderwijs verbeteren en nog beter afstemmen op het vervolgonderwijs.