Beroepsgerichte Leerwegen

Met een kb/tl-, bb/kb-, of bb-advies kun je op Johannes Bosco alle kanten op. Als je kiest voor een beroepsgerichte leerweg leer je vooral in de praktijk. Denken en doen zijn hier allebei even belangrijk. Wat staat jou op de beroepsgerichte leerweg allemaal te wachten?

JB_33 1200x800

Het leuke aan een vmbo-opleiding is dat je zowel leert in theorie als praktijk. Bij de ene vmbo-richting volg je vooral praktijkles. Bij de andere ligt de nadruk op theorie. Als je kiest voor een beroepsgerichte leerweg, leer je vooral door te doen. Meer dan de helft van je schooltijd, breng je door in de praktijklokalen. De rest van de tijd leer je de theorie om de praktijk nog beter te begrijpen.

In het beroepsgerichte programma zijn flexonderwijs , talentvakken, Cambridge Engels en JB-actief ingebouwd. Het onder begeleiding maken van huiswerk op school is een keuze van de leerling.

Trinitas 2021 JB_18

Onderbouw
De brugperiode van de beroepsgerichte leerweg duurt 2 jaar. Leerlingen komen erachter welke vakken ze  leuk vinden en waar ze goed in zijn. Je hebt 2 jaar de tijd om te laten zien welke vervolgleerroute het beste bij je past, want een leerling gaat van het eerste jaar altijd over naar het tweede leerjaar. 

Aan het eind van de 2de klas ga je opnieuw je koers bepalen en kies je een examenprofiel en een niveau.  Basisberoeps is vooral praktisch. Kaderberoeps is ook behoorlijk praktisch, maar bevat meer theoretische componenten. Aan het eind van leerjaar 2 staat je examenprofiel- richting vast. Je examenniveau kan nog wisselen omdat in de bovenbouw kader- en basis- leerlingen in 1 klas zitten. Switchen van niveau kan dus eenvoudig. Dit is een meerwaarde van onze inrichting van de beroepsgerichte leerwegen. Mentoren en ouders denken mee bij het maken van de keuze.

Lees verder voor alle doorstroomroutes.

Lees verder
JB 25

Beroepsgerichte leerwegen leerjaar 3 en 4

In de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen kies je een examenprofiel. Je kunt kiezen uit:
Bouwen, Wonen, Interieur (BWI)
Produceren, Installeren, Energie (PIE)
Zorg & Welzijn (Z&W)
Dienstverlening en producten (D&P)

Je gaat aan de slag met de profielvakken. Daarnaast kies je 4 keuzevakken, die aansluiten op jouw profiel. Je hebt volop keus uit allerlei interessante vakken op het gebied van techniek, verzorging  of ondernemen. Naast de profiel- en keuzevakken volg je ook theorievakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde.

Lees verder in een schema met alle profiel- en keuzevakken.

Lees verder
_DSC3962 1200x798

Eindexamen
In de 4de klas doe je examen in je Profiel (praktijkexmen) en in 4 theorievakken. Je kunt doorstromen naar mbo of naar een praktijkopleiding? Je kunt ook binnen Johannes Bosco je diploma ‘stapelen’. Je kunt ‘stapelen’ van basis naar kader en van kader naar mavo.

Lees verder over het onderwijs op JB

Lees verder