Internationale Schakelklas (ISK)

De ISK-klas is voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken, ook wel ‘anderstaligen’ genoemd. Het doel van de ISK is om leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Daarna kunnen zij doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs.

2021 JB 02

Je gaat naar de ISK als je:

  • Nog niet zo goed Nederlands spreekt, en
  • Je minder dan 2 jaar in Nederland woont, en
  • Je tussen de 12-17 jaar bent.

Intake
Als je in Heerhugowaard of omgeving woont, kun je naar de ISK klas van het Johannes Bosco.
Je krijgt een intake gesprek. Een gesprek om je te leren kennen. En we stellen vragen. Je moet ook een toets doen. Dit wordt gedaan op school of bij het AZC in Heerhugowaard. Als je nog niet zo goed Nederlands spreekt, kunnen we een tolkentelefoon gebruiken. Of we praten in het Engels.

 

Hoe lang blijf je in de ISK-klas?
Leerlingen blijven maximaal 2 jaar vanaf de aankomstdatum in Nederland in een ISK-klas. Hoe lang een leerling nodig heeft, hangt af van meerdere dingen. Beheerst de leerling het Latijnse schrift? Heeft de leerling onderwijs gehad in het thuisland? Wat zijn de persoonlijke omstandigheden en de intelligentie? In sommige gevallen blijft een leerling wat langer in een taalklas of zal er een doorverwijzing plaatsvinden naar ander passend onderwijs.

De ISK op het Trinitas college
Er zijn zowel op het Johannes Bosco als op Han Fortmann ISK klassen voor leerlingen tussen 12 en 17 jaar oud.

Leerlingen van 16 jaar en ouder
Oudere leerlingen zullen (meestal 16+) worden via ons geplaatst op het Horizon College in Heerhugowaard.

 

Foto folder

Het onderwijs

De meeste lessen zijn lessen Nederlands als tweede taal, ook wel NT2 genoemd. Maar de leerlingen krijgen ook andere vakken zoals; sport, techniek, rekenen, beeldende vorming en Engels.

We besteden in de lessen tevens veel aandacht aan Nederlandse gewoonten, cultuur en feesten zoals bijvoorbeeld Koningsdag of Sinterklaas, maar we staan natuurlijk ook stil bij de feestdagen uit de landen van herkomst. Bovendien maken we leerlingen wegwijs in de Nederlandse samenleving en staan stil bij de actualiteit.

Daarnaast besteden we aandacht aan:
– alledaagse taal en speciaal taalgebruik; de schooltaal en de vaktaal behorend bij ieder vak
– het zelfstandig leren en werken
– een prettige samenwerkingspartner zijn voor anderen
– plannen en organiseren; je goed kunnen presenteren, informatie kunnen zoeken en verwerken
– sociale vaardigheden en omgangsvormen, waarin respect voor elkaars leef- en denkwijze steeds centraal staat
– hoe het is om in Nederland op een school te zitten, welke regels er zijn en wat er van je verwacht wordt

_DSC4346

De mentor

Voor leerlingen en ouders/voogd/verzorgers is de mentor het aanspreekpunt op het Trinitas College.

De mentor geeft les maar is er ook ruimte en tijd voor andere zaken, bijvoorbeeld als leerlingen een probleem willen bespreken of hulp nodig hebben bij het aanmelden op de vervolgschool. De mentor is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de studieresultaten en houdt in de gaten hoe het met de leerling persoonlijk gaat.

Minimaal 2 keer per jaar worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek op school. Hierbij is ook de leerling aanwezig. De vorderingen, het huiswerk en het gedrag van de leerling wordt hier besproken. Als er tussentijds reden is voor een gesprek worden de ouders/voogd/verzorgers tevens uitgenodigd. In de uitstroomperiode bespreekt de mentor met de ouders/voogd/verzorgers de schoolkeuze na de ISK.

 

_DSC8347

Schoolgids

Voor ouders/voogd/verzorgers is er een schoolgids beschikbaar. Hierin staat praktische informatie over aanmelding, lestijden, vakken etc.

Meer informatie/aanmelden?

Wilt u meer informatie of wilt u een leerling aanmelden? Neemt u dan contact op met Mareille Schouten, coördinator van de taalklassen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-46991969 of via de mail op: isk@trinitascollege.nl 

Lees verder over het onderwijs op JB

Lees verder