Internationale Schakel Klas (ISK)

De ISK-klas is voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken, ook wel ‘anderstaligen’ genoemd. Gedurende het hele jaar kunnen leerlingen van 12 tot 18 jaar worden aangemeld voor de Internationale schakelklas.

JB_53 klein

Hoe lang blijf je in de ISK-klas?
Leerlingen blijven maximaal 2 jaar vanaf de aankomstdatum in Nederland in een ISK-klas. Hoe lang een leerling nodig heeft, hangt af van meerdere dingen. Beheerst de leerling het Latijnse schrift? Heeft de leerling onderwijs gehad in het thuisland? Wat zijn de persoonlijke omstandigheden en de intelligentie? In sommige gevallen blijft een leerling wat langer in een taalklas of zal er een doorverwijzing plaatsvinden naar ander passend onderwijs.

De ISK op het Johannes Bosco
Op het Johannes Bosco zijn in schooljaar 2022-2023 vijf ISK klassen, waaronder:

ISK A: is de klas voor leerlingen die op korte termijn zullen doorstromen naar het reguliere onderwijs;

ISK B:  is de ‘alfa klas’, hierin zitten leerlingen die volop bezig zijn met alfabetiseren en het leren van de basis van de Nederlandse taal.

Leerlingen van 16 jaar en ouder
Oudere leerlingen zullen (meestal 16+) worden via ons geplaatst op het Horizon College in Heerhugowaard.

 

Lees verder
Foto folder

Het onderwijs

De leerlingen volgen de lessen grotendeels in één klaslokaal en hebben 2 mentoren die gemiddeld 20 uur lessen verzorgen aan één klas. Dit zorgt voor veiligheid, vertrouwen en structuur.

Het grootste gedeelte van de lessen bestaat uit het vak Nederlands als tweede taal, ook wel NT2 genoemd. Maar de leerlingen krijgen ook andere vakken zoals; sport, rekenen, burgerschap, beeldende vorming, Engels en ‘talent uur’.

We besteden in de lessen tevens veel aandacht aan Nederlandse gewoonten, cultuur en feesten zoals bijvoorbeeld Koningsdag of Kerst, maar we staan natuurlijk ook stil bij de feestdagen uit de landen van herkomst. Bovendien maken we leerlingen wegwijs in de Nederlandse samenleving en staan stil bij de actualiteit.

_DSC4346

De mentor

Voor leerlingen en ouders/voogd/verzorgers is de mentor het aanspreekpunt op het Johannes Bosco.

De mentor geeft les maar is er ook voor andere zaken, bijvoorbeeld als leerlingen een probleem willen bespreken of hulp nodig hebben bij het aanmelden op de vervolgschool. De mentor is verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en de studieresultaten en houdt in de gaten hoe het met de leerling persoonlijk gaat.

Minimaal 2 keer per jaar worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek op school. Hierbij is ook de leerling aanwezig. De vorderingen, het huiswerk en  het gedrag van de leerling wordt hier besproken. Als er tussentijds reden is voor een gesprek worden de ouders/voogd/verzorgers tevens uitgenodigd. In de uitstroom periode bespreekt de mentor met de ouders/voogd/verzorgers de schoolkeuze na de ISK.

 

_DSC8347

Schoolgids

Voor ouders/voogd/verzorgers is er een schoolgids beschikbaar. Hierin staat praktische informatie over aanmelding, lestijden, vakken etc.

Meer informatie/aanmelden?

Wilt u meer informatie of wilt u een leerling aanmelden? Neemt u dan contact op met Brigitte Rimann, coördinator van de taalklassen.

Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-30347180 of via de mail op: b.rimann@trinitascollege.nl