Mavo-Xtra

In de Mavo-Xtra bieden we elke leerling de mogelijkheid zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij hem of haar past. De mavo-Xtra is een combinatie van een theoretische en een praktische leerroute voor kinderen met een tl/ha-, tl- of kb/tl -advies.

Trinitas 2021 JB_17

De mavo-Xtra is de meest theoretische variant van het vmbo. Je leert dus vooral uit boeken en met (digitale) lesmethodes, maar het leren wordt altijd gecombineerd met praktische componenten.

In het mavo programma zijn flexonderwijs , talentvakken , Cambridge Engels en JB-actief  ingebouwd. Het onder begeleiding maken van huiswerk op school is een keuze van de leerling.

De vakken muziek, sport en expressie (tekenen en handvaardigheid) kunnen in de onderbouw als extra talentvak gekozen worden. In leerjaar 3 en 4 kunnen deze vakken als examenvak gekozen worden.

Onderbouw
De brugperiode van de mavo-Xtra duurt 2 jaar. Leerlingen komen erachter welke vakken ze  leuk vinden en waar ze goed in zijn. Je hebt 2 jaar de tijd om te laten zien welke vervolgleerroute het beste bij je past, want een leerling gaat van het eerste jaar altijd over naar het tweede leerjaar.

In de loop van het 2e brugklasjaar ga je nadenken naar welke richting je in de bovenbouw wil doorstromen. Er zijn drie opties: je gaat naar mavo 3 of kader 3 op JB of naar havo 3 op Han Fortmann. Mentoren en ouders denken mee bij het maken van de keuze.

Lees verder voor alle doorstroomroutes.

Lees verder
JB_05 1600x1168

Mavo 3 en 4

In de bovenbouw van de mavo kies je een examenprofiel. Je kunt kiezen uit
Economie (& ondernemen)
Techniek
Zorg & Welzijn

Je volgt profielvakken, bijbehorende theorievakken en een praktijkgebonden profielvak. Je kun ook nog aanvullende theorievakken (Frans, Duits, Biologie, Natuurkunde, scheikunde) kiezen. Je hebt ook de mogelijkheid om al of niet een talentvak (tekenen, handvaardigheid, muziek of sport) te kiezen.

Lees verder in een schema met alle theorie-, profiel- en keuzevakken.

Lees verder
JB_02 1600x1013

Eindexamen

In leerjaar 4 doe je examen in 7 vakken. Dit is 1 vak meer dan landelijk op de mavo en de  theoretische leerweg standaard is. Hierdoor kun je altijd doorstromen naar de HAVO en heb je bredere aansluitmogelijkheden op het MBO. Dit is een meerwaarde van onze inrichting van de mavo-Xtra.

Lees verder over het onderwijs op JB

 

Lees verder