Ons Schoolplan

Voor de periode 2018-2022 hebben we de onderstaande vier ambities geformuleerd. Het zijn ambities die richtinggevend zijn voor waar het Trinitas College de komende jaren aan wil werken. Ze geven richting aan de onderwijsontwikkeling op Han Fortmann en Johannes Bosco, ieder met hun eigen doelgroep.

In april 2021 is met instemming van de MR en goedkeuring van de Raad van Toezicht besloten om het schoolplan 2018-2022 met twee jaar te verlengen. Een toelichting is terug te vinden in het Schoolplan 2018-2024, klik hier.

De veranderende maatschappij stelt andere eisen aan de wereldburgers van de toekomst. In die veranderende wereld biedt het Trinitas College zijn leerlingen onderwijs en staan wij als team voor de uitdaging om met leerlingen en ouders samen te bouwen aan de toekomst van onze leerlingen.

Deze ambities zijn tot stand gekomen door de inbreng van medewerkers, ouders, leerlingen en andere partners. De realisatie van deze ambities leidt er toe dat:

  • onze leerlingen goede resultaten behalen; zich erkend, gekend, gestimuleerd en veilig voelen; ruimte ervaren voor persoonlijke ontwikkeling en goed voorbereid zijn voor de volgende stap in hun ontwikkeling.
  • de ouders van onze leerlingen betrokken worden bij de ontwikkeling en begeleiding van hun kind. Uitgangspunt is dat de scholen en de ouders samen optrekken om hun kind te begeleiden naar (jong) volwassene.
  • onze medewerkers: het Trinitas College ervaren als een betrouwbare werkgever en fijne werkomgeving en dat zij zich erkend, gekend, gestimuleerd en veilig voelen en ruimte te ervaren voor professionele ontwikkeling.
  • onze omgeving het Trinitas College ziet als een school, waar je als leerling bij wilt horen, die bekend staat om de goede resultaten en de goede sfeer, die ambitieus en innovatief is, die structuur biedt voor wie dat nodig heeft en ruimte geeft aan wie dat aan kan en waar je als medewerker graag wilt werken.
Hier werken we elke dag keihard aan

Ambities

Wij maken werk van maatwerk

In een uitdagende leeromgeving bieden we gedifferentieerd onderwijs afgestemd op de leerling. Elke leerling is eigenaar van zijn leerproces en kan hierin keuzes maken. De docent faciliteert en stimuleert en gaat samen met de leerling voor het beste resultaat.

Wij hebben een positief schoolklimaat

Leerlingen worden gehoord en gezien. Leerlingen zijn en voelen zich veilig. Hierdoor kan iedere leerling zich optimaal ontwikkelen.

Wij werken samen volgens de kernmerken van een professionele cultuur

Alle medewerkers dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van de school.
We werken samen, benutten elkaars kwaliteiten en spreken elkaar aan om de ambities te realiseren.

Wij staan midden in de samenleving

We werken actief samen met ouders en relevante partners vanuit onderling vertrouwen met een gemeenschappelijke opdracht. Een opdracht die gericht is op socialisatie en persoonlijke ontwikkeling en een goede voorbereiding op een actieve rol in de maatschappij als individu en als lid van de gemeenschap.