Medezeggenschap

Het Trinitas College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 14 leden: personeelsleden (personeelsgeleding), leden die vanuit de beide ouderverenigingen worden afgevaardigd (oudergeleding) en leden die door de leerlingen gekozen worden (leerlinggeleding).

foto gitaar aan muur

Overzicht leden van de MR schooljaar 2019-2020:

Han Fortmann
personeelsgeleding
Bart Kubin, docent – voorzitter
Ira Locatelli, docent – secretaris: i.locatelli@trinitascollege.nl
Nicky van Leeuwen, docent
Nico Tamis, hoofd conciƫrge

leerlinggeleding
Suzan Ros
Ruben Bruin

oudergeleding
Jim Mollet
Rob Tavenier

Johannes Bosco
personeelsgeleding
Erik Kaan, docent – vicevoorzitter
Arne van Wielink, docent
Vincent Janse, docent
Carolien Blokdijk, medewerkster administratie

leerlinggeleding
vacature

oudergeleding
Nicole Nieuwboer-Huijbrechtse
Claudia Schaap

foto 1 trap

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschapsraad. De werkwijze van de MR is vastgelegd in de statuten.
De MR vat aan het eind van een schooljaar haar werkzaamheden samen in het jaarverslag.
Klik hier voor meer informatie over de Wet op de Medezeggenschap.