Medezeggenschap

Het Trinitas College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 14 leden: personeelsleden (personeelsgeleding), leden die vanuit de beide ouderverenigingen worden afgevaardigd (oudergeleding) en leden die door de leerlingen gekozen worden (leerlinggeleding).

foto gitaar aan muur

Overzicht leden van de MR schooljaar 2020-2021:

Han Fortmann
personeelsgeleding
Ira Locatelli, docent – secretaris/vicevoorzitter/penningmeester: i.locatelli@trinitascollege.nl
Ellen Groot, docent
Jacco Butter, docent
Anita de Jong, oop

leerlinggeleding
Celine Pham
Karlijn van Heese
Emma Schat

oudergeleding
Rob Tavenier

Johannes Bosco
personeelsgeleding
Erik Kaan, docent – voorzitter
Vincent Janse, docent
Misha van Toor, docent
Carolien Blokdijk, medewerkster administratie

leerlinggeleding
vacature

oudergeleding
Pascalle Bouwmeester

foto 1 trap

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschapsraad. De werkwijze van de MR is vastgelegd in de statuten.
De MR vat aan het eind van een schooljaar haar werkzaamheden samen in het jaarverslag.
Klik hier voor meer informatie over de Wet op de Medezeggenschap.