Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. De Pontis Onderwijsgroep heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft het Trinitas College twee deelraden op de scholen.

Klik hier voor meer informatie over de deelraad Han Fortmann

Klik hier voor meer  informatie over de deelraad Johannes Bosco

Meer informatie over de GMR is te vinden op www.pontis.nl