Waar staan wij voor?

Het Trinitas College en het Regius College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en gaan verder onder de vlag van de Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap. Voor meer informatie over Pontis, klik hier.

Het Trinitas College, met Han Fortmann (havo, vwo) en Johannes Bosco (vmbo) vormen samen één school. Tussen beide locaties bestaat een nauw contact. Onze leerlingen en hun ouders merken dit in de praktijk vooral door de invulling van het Trinitas-motto ‘Jouw talent telt’, de uitstekende doorstroommogelijkheden en het gebruik van notebooks op beide locaties. Vanuit één visie, één missie en gebaseerd op gemeenschappelijke kernwaarden geven Johannes Bosco en Han Fortmann inhoud en vorm aan onderwijs dat aansluit bij hun leerlingen als ware zij één school.

Missie
Iedere leerling leert zijn talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Door een positieve benadering krijgt de leerling zelfvertrouwen, ziet hij nieuwe kansen en gaat hij deze benutten. We bereiden de leerlingen voor op een succesvolle vervolgopleiding die bij hen past. Tevens leggen we, mede gebaseerd op kernwaarden vanuit onze katholieke traditie, een basis voor een succesvolle en zinvolle levensinvulling in de rol als wereldburger in de wereld van vandaag en morgen, in een samenleving die voortdurend verandert. Een wereldburger die zelfverzekerd is en zich verantwoordelijk voelt en verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van anderen en van de omgeving.

Onze kernwaarden zijn:

 • Verwondering
  Laat je verrassen en stel vragen eerder dan te oordelen.
 • ​Solidariteit
  Betrokken, met en voor elkaar.
 • Traditie
  Vasthouden wat goed is en leren uit het verleden.
  Samen stil staan bij en vieren van belangrijke momenten met verhalen, rituelen en muziek.
 • Ontmoeting 
  In de ontmoeting leren we onszelf en elkaar kennen en leren we van elkaar.
 • Vertrouwen en openheid
  Vertrouwen in jezelf en in de ander vanuit positieve verwachtingen en de focus op wat iemand wel kan.
 • Eigenheid en respect 
  Eigenheid is samen anders zijn; authentiek, uniek, bijzonder zijn. Verschillen mogen er zijn en verdienen respect.

Op het Trinitas College is iedere leerling welkom, ongeacht huidskleur, geloof of gender, zolang deze respect toont voor de ander.

Visie
Het is onze visie dat onze missie gerealiseerd kan worden als:

 • een leerling zich van meet af aan welkom voelt en leert in een sfeer van vertrouwen, openheid en respect voor ​zijn eigenheid;
 • we een stimulerende leeromgeving bieden waar wij ons richten op drie aspecten (Biesta*):

Kwalificatie
Leerlingen doen kennis en vaardigheden op en behalen een diploma dat past bij hun niveau door ​eigentijds en inspirerend onderwijs van hoog niveau.

Socialisatie
Leerlingen zijn onderdeel van de samenleving, en brengen hun ervaring mee in het functioneren daarin. De diversiteit aan normen, waarden, tradities en cultuurkenmerken vraagt om een leerlijn waarin leerlingen kunnen leren ‘samen leven’ in de mini-samenleving die de school is. Belangrijke kern hiervan is reflectie en spiegelen aan voorbeeldgedrag.

Persoonlijke groei
We beschouwen en behandelen leerlingen als partner in leren. Dat houdt in dat leerlingen al vroeg leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkelingstaken en ook de ruimte krijgen om keuzes te maken. Leerlingen worden uitgedaagd en krijgen ruimte om zich te ontwikkelen vanuit de persoon die ze al zijn, te ontwikkelingen tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke burgers die zich bewust zijn van hun verhouding met en hun verantwoordelijkheid voor de omgeving en de mensen om hen heen.

– ons onderwijs zich kenmerkt door sociale verbondenheid (relatie), autonomie en eigen keuzes en kennis, houding en vaardigheden, gebaseerd op vakmanschap en vakkennis en is gericht op zelfvertrouwen en groei.

Wij veronderstellen dat we met deze kenmerken de (intrinsieke) motivatie voor het leren zullen bevorderen en dat dit zal leiden tot leerlingen die nieuwsgierig en onderzoekend zijn, fouten durven maken, creatief en initiatiefrijk zijn en samenwerkend tot betere prestaties komen.

*Bron: Gert Biesta, ‘Het prachtige risico van onderwijs’