Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar

Van de basisschool ontvang je in groep 8 het definitieve schooladvies. De meeste basisscholen geven dit advies in de week van 18 maart. Dit advies heb je nodig bij het aanmelden bij onze school.
In de regio is afgesproken de digitale aanmelding bij middelbare scholen vanaf 1 maart mogelijk te maken. Vanaf dan staat het aanmeldformulier voor schooljaar 2024-2025 op deze pagina. Op dinsdag 2 en woensdag 3 april van 19.00-20.30 uur wordt deze aanmelding definitief gemaakt op school. Het is ook mogelijk het formulier daar ter plekke in te vullen.

Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2024-2025 is hier te lezen.

Voor aanmelden gedurende schooljaar 2023-2024 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infojb@trinitascollege.nl.

Hogere leerjaren
Voor informatie m.b.t. het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan mevr. A. Oudhuis. U kunt het ‘informatieaanvraagformulier’ voor de hogere leerjaren hier invullen. De pagina met decaneninformatie is hier te vinden.

Over het toelatingsbeleid in de hogere leerjaren zijn hierna de verschillende procedures beschreven.
Toelatingsprocedure JB, lj 2, 3 en 4 binnen Trinitas College
Toelatingsbeleid hogere leerjaren Trinitas College voor externe leerlingen