Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar
Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2023-2024 is hier te lezen. Het toelatingsbeleid 2024-2025 volgt later. Voor aanmelden gedurende schooljaar 2023-2024 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infojb@trinitascollege.nl. Het aanmeldformulier voor schooljaar 2024-2025 volgt later.

Hogere leerjaren
Voor informatie m.b.t. het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan mevr. A. Oudhuis. U kunt het ‘informatieaanvraagformulier’ voor de hogere leerjaren hier invullen. De pagina met decaneninformatie is hier te vinden.

Over het toelatingsbeleid in de hogere leerjaren zijn hierna de verschillende procedures beschreven.
Toelatingsprocedure JB, lj 2, 3 en 4 binnen Trinitas College
Toelatingsbeleid hogere leerjaren Trinitas College voor externe leerlingen