Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar

Van de basisschool ontvang je in groep 8 het definitieve schooladvies. De meeste basisscholen geven dit advies in de week van 18 maart. Dit advies heb je nodig bij het aanmelden bij onze school.
In de regio is afgesproken de digitale aanmelding bij middelbare scholen vanaf 1 maart mogelijk te maken. Je kunt je via deze link aanmelden voor schooljaar 2024-2025.

Hebben jullie nog twijfels of vragen over een aanmelding op Johannes Bosco? Wij bieden de mogelijkheid om via mailadres infoJB@trinitascollege.nl een afspraak te maken om op school te komen om in een persoonlijk gesprek, of telefonisch jullie vragen te bespreken. 

Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2024-2025 is hier te lezen.

Voor aanmelden gedurende schooljaar 2023-2024 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infojb@trinitascollege.nl.

Hogere leerjaren
Voor informatie m.b.t. het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan mevr. A. Oudhuis. U kunt het â€˜informatieaanvraagformulier’ voor de hogere leerjaren hier invullen. De pagina met decaneninformatie is hier te vinden.

Over het toelatingsbeleid in de hogere leerjaren zijn hierna de verschillende procedures beschreven.
Toelatingsprocedure JB, lj 2, 3 en 4 binnen Trinitas College
Toelatingsbeleid hogere leerjaren Trinitas College voor externe leerlingen