Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar
Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2022-2023 is hier te lezen. Voor aanmelden gedurende schooljaar 2021-2022 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infojb@trinitascollege.nl. Het aanmeldformulier voor schooljaar 2022-2023 kan online ingevuld worden, klik hier voor de link naar dit formulier.

Hogere leerjaren
Voor informatie m.b.t. het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan mevr. A. Oudhuis. U kunt het ‘informatieaanvraagformulier’ voor de hogere leerjaren hier invullen. De pagina met decaneninformatie is hier te vinden.

Over het toelatingsbeleid in de hogere leerjaren zijn hierna de verschillende procedures beschreven.
Toelatingsprocedure JB, lj 2, 3 en 4 binnen Trinitas College
Toelatingsbeleid hogere leerjaren Trinitas College voor externe leerlingen