Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar

Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2023-2024 is hier te lezen.

Via dit formulier kun je aanmelden voor het eerste leerjaar van 2023-2024.

Voor aanmelden gedurende schooljaar 2022-2023 kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infojb@trinitascollege.nl

Hogere leerjaren
Voor informatie m.b.t. het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan mevr. A. Oudhuis. U kunt het ‘informatieaanvraagformulier’ voor de hogere leerjaren hier invullen. De pagina met decaneninformatie is hier te vinden.

Over het toelatingsbeleid in de hogere leerjaren zijn hierna de verschillende procedures beschreven.
Toelatingsprocedure JB, lj 2, 3 en 4 binnen Trinitas College
Toelatingsbeleid hogere leerjaren Trinitas College voor externe leerlingen