Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar
Het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2021-2022 is hier te lezen. Het aanmeldformulier voor schooljaar 2021-2022 volgt later.

Hogere leerjaren
Over het toelatingsbeleid in de hogere leerjaren zijn hierna de verschillende procedures beschreven.

Toelatingsprocedure JB, lj 2, 3 en 4 binnen Trinitas College wordt z.s.m. geplaatst
Toelatingsprocedure leerjaar 2, 3 en 4 buiten het Trinitas College wordt z.s.m. geplaatst
Doorstroming van havo-3 naar vmbo-tl-4 buiten het Trinitas College wordt z.s.m. geplaatst
Voor het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan mw. A. Oudhuis. Klik hier voor meer informatie.