Toelating en aanmelding

Eerste leerjaar
Over het toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2020-2021 is hier meer te lezen. Het toelatingsbeleid 2021-2022 volgt later. Voor het aanmeldformulier voor schooljaar 2021-2022 volgt later.

Hogere leerjaren
Over het toelatingsbeleid in de hogere leerjaren zijn hierna de verschillende procedures beschreven.

Toelatingsprocedure JB, lj 2, 3 en 4 binnen Trinitas College
Toelatingsprocedure leerjaar 2, 3 en 4 buiten het Trinitas College
Doorstroming van havo-3 naar vmbo-tl-4 buiten het Trinitas College
Voor het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan mw. A. Oudhuis. Klik hier voor meer informatie.