Jaaragenda, vakanties en verlofaanvragen

Jaaragenda

Een uitgebreide jaaragenda is te vinden op het leerling- en ouderportaal u treft de jaaragenda ook op de website aan.

Schoolvakanties 2021-2022

Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
Tweede paasdag: maandag 18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsvakantie: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Schooljaar 2022-2023 volgt na vaststelling

Verlof buiten de schoolvakanties

Verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties
Buitengewoon verlof dienen de ouders ten minste een maand van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen dit ook zelf doen. De directeur beslist over toekenning van het verlof en maakt de beslissing aan de betrokkenen bekend. Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke criteria die zijn opgenomen in de verlofregeling, lees hier de richtlijnen.
Bijzonder verlof dient u aan te vragen via het ouderportaal. Als u bent ingelogd kiest u “mijn kind” en vervolgens gaat u naar ‘Bijzonder verlof’; hierin kunt u datum, tijd en reden aangeven. Vervolgens krijgt u op uw scherm de boodschap dat de aanmelding wordt afgehandeld. Klik hier voor verdere informatie over de leerplicht.

Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging kan hiervoor verlof worden verleend. Per religieus feest staat de directeur van de school in principe één vrije dag toe, met een maximum van twee vrije dagen per schooljaar. Hieruit vloeit voort dat een verzoek om extra vrije dagen om een religieuze feestdag in het buitenland te kunnen vieren, niet wordt gehonoreerd. Verlof voor een leerling vanwege een religieuze feestdag dient ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders aan de directeur te worden gemeld door een absentiemelding via het ouderportaal door te geven.

Topsportregeling
Aanvragen voor verlof tijdens lesuren of schooldagen om deel te nemen aan topsportactiviteiten dienen door de ouders als buitengewoon verlof aangevraagd te worden via het ouderportaal bij aanvragen ‘Bijzonder verlof’.