Schoolgids

Welkom bij Johannes Bosco

Johannes BoscoSchoolgids

Geachte ouders,* Met trots presenteer ik u onze (online) schoolgids. Een plek waar alle informatie over het onderwijs op Johannes Bosco en onze onderwijskundige ambities voor de aankomende jaren terug te vinden is. In deze gids geven wij u een rondleiding door onze school. Langs onze ideeën over goed onderwijs en hoe we deze vormgeven… Read more »

Lees verder

Wie zijn wij?

Johannes BoscoSchoolgids

Johannes Bosco, locatie van het Trinitas College De locatie Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College.In 2006 zijn de Waardse Kil en Don Bosco gefuseerd tot Johannes Bosco. De Don Bosco was het oudste onderdeel van de school. De Don Bosco is in 1959 gesticht als een school voor ULO en verzorgde nadien… Read more »

Lees verder

Waar staan wij voor?

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2022 geformuleerd. Lees hier onze missie, visie en kernwaarden. Voor de periode 2018-2022 hebben we vier richtinggevende ambities geformuleerd. Het… Read more »

Lees verder

Onze missie, visie en kernwaarden

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2022 geformuleerd. Missie Iedere leerling leert zijn talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Door een positieve benadering krijgt de leerling… Read more »

Lees verder

Onze ambities

Johannes BoscoSchoolgids

Voor de periode 2018-2022 hebben we vier richtinggevende ambities geformuleerd. Het zijn ambities. Ze geven richting aan de onderwijsontwikkeling op de locaties Han Fortmann en Johannes Bosco, ieder met hun eigen doelgroep. De veranderende maatschappij stelt andere eisen aan de wereldburgers van de toekomst. In die veranderende wereld biedt het Trinitas College zijn leerlingen onderwijs… Read more »

Lees verder

Invulling op Johannes Bosco

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco werken we dagelijks om hierboven vermelde missie, visie, kernwaarden en ambities vorm te geven. Dit komt o.a. in het volgende tot uiting: Jouw talent telt! Op Johannes Bosco werken we aan inspirerend onderwijs in een fijne sfeer en een rustige werkomgeving. We bieden onze leerlingen het onderwijs dat past bij hun talenten… Read more »

Lees verder

Welk diploma kan bij ons gehaald worden?

Johannes BoscoSchoolgids

In dit hoofdstuk is meer te lezen over: onze onderwijsrichtingen, lees hier verder. onze brugklassen, lees hier verder. de vele doorstroomroutes, lees hier verder. de vakken en profielkeuzes, lees hier verder. Hieronder is nog andere informatie te vinden: Stapelen Na het behalen van het diploma bestaat de mogelijkheid om te ‘stapelen’. In een extra studiejaar… Read more »

Lees verder

Onze onderwijsrichtingen

Johannes BoscoSchoolgids

Johannes Bosco biedt onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een vmbo/havo-advies. Binnen ons onderwijs is ook plaats voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte of met behoefte aan ondersteuning op gebied van Nederlands. We bieden de volgende leerroutes aan: Mavo-Xtra (ma) De mavo-Xtra is de schakel naar havo en mbo. Binnen de mavo-Xtra… Read more »

Lees verder

Onze brugklassen

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco hebben we 3 tweejarige brugklassen. In de nieuwe Mavo-Xtra bieden we elke leerling de mogelijkheid zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij hem of haar past. De mavo-Xtra is een combinatie van een theoretische en een praktische leerroute voor kinderen met een tl/ha-, tl- of kb/tl -advies. Meer informatie… Read more »

Lees verder

Veel doorstroomroutes

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco hebben we veel mogelijkheden om door te stromen. Han Fortmann (havo)De doorstroming naar de locatie Han Fortmann (havo) kan vanuit Johannes Bosco op twee momenten: Aan het eind van het tweede leerjaar mavo-Xtra kunnen leerlingen doorstromen naar havo 3. Na het behalen van het tl-diploma kunnen leerlingen instromen in havo 4. Binnen… Read more »

Lees verder