Schoolgids

Welkom bij Johannes Bosco

Johannes BoscoSchoolgids

Wie zijn wij? Johannes Bosco, Kansen, Keuzes en Kwaliteit! Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College. Vanuit het perspectief van kansen die wij de leerlingen bieden, keuzes die de leerlingen zelf kunnen maken en kwaliteit waar wij samen met onze leerlingen voor gaan, heeft Johannes Bosco zijn onderwijsprogramma opgebouwd. De school heeft drie… Read more »

Lees verder

Waar staan wij voor?

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2024 geformuleerd. Lees hier onze missie, visie en kernwaarden. Voor de periode 2018-2024 hebben we vier richtinggevende ambities. Ze geven richting aan… Read more »

Lees verder

Talentvakken

Johannes BoscoSchoolgids

In alle brugklassen maak je zelf een eerste en tweede keuze voor het volgen van een talentvak. Je kunt kiezen uit Muziek, Sport, Expressie of Techniek. De talentvakken vallen binnen het kernlesrooster. De mogelijkheid bestaat om halverwege het schooljaar van talentvak te wisselen. Je kunt er ook voor kiezen om het hele schooljaar hetzelfde talentvak te… Read more »

Lees verder

JB-actief

Johannes BoscoSchoolgids

De uitgangspunten van JB-actief zijn: Bij activiteiten kun je per keer inschrijven. De workshops hebben een programma dat voor 4 of 5 weken is opgebouwd. Je kunt dan alleen voor de hele periode inschrijven. JB-actief telt voor 1 flexuur mee bij je totaal aantal te kiezen flexuren. Klik hier voor het programma-aanbod voor deze periode

Lees verder

Culturele activiteiten

Johannes BoscoSchoolgids

We vinden het belangrijk om leerlingen tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met culturele aspecten. We gaan met leerlingen naar voorstellingen in theater ‘Cool’ en we nodigen op school artiesten en theatergroepen uit met voorstellingen. We organiseren een muzikale talentenjacht voor leerlingen die het fijn vinden om muziek te maken en muzikaal willen presenteren:… Read more »

Lees verder

Maatschappelijke vaardigheden

Johannes BoscoSchoolgids

Het ontwikkelen van vaardigheden loopt als een rode draad door ons onderwijs. Het leren en ontwikkelen van vaardigheden vinden we heel belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat we kinderen vertrouwd maken met wat er in onze samenleving gebeurt. Onze leerlingen spelen, nu en in de toekomst,… Read more »

Lees verder

Onze activiteiten en speerpunten

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco doen we nog veel meer dan alleen leren in een klaslokaal! We zijn een heel actieve school en hebben veel te bieden. Voor alle klassen zijn er bijzondere les- en buitenlesactiviteiten. We hebben allerlei voorstellingen, vakexcursies, stages en activiteiten om de leerlingen kennis te laten maken met diverse vormen van kunstzinnige, culturele… Read more »

Lees verder

Maatschappelijke activiteiten

Johannes BoscoSchoolgids

Vrijwilligerswerk JB-doet In lijn met deze landelijke vrijwilligers dag ‘NL-doet’ organiseren we in de onderbouw ‘JB-doet mee’. Het betreft een maatschappelijk programma waarin leerlingen vrijwilligers activiteiten in Heerhugowaard en omgeving uitvoeren. Er wordt ook een ‘Goede doelen-programma’ aan ‘JB-doet mee’ gekoppeld, waarin leerlingen geld inzamelen voor een maatschappelijk doel in de regio. Natuur en milieu… Read more »

Lees verder

Digitaal leren

Johannes BoscoSchoolgids

Steeds meer leerstof en lesmethodes worden ook digitaal aangeboden. Daarom werken onze leerlingen vanaf de brugklas met hun eigen notebook. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (elo) steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie op maatwerk en het belang van eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier bereiden… Read more »

Lees verder

Internationale Schakel Klas (ISK)

Johannes BoscoSchoolgids

1. De Internationale Schakel Klas Het doel van de ISK is om leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Daarna kun je doorstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. De leeftijd van de leerlingen is 12 -16 jaar. Je gaat naar de ISK als je: ● Nog niet zo goed Nederlands spreekt, en ● Je minder… Read more »

Lees verder