Schoolgids

Welkom bij Johannes Bosco

Johannes BoscoSchoolgids

Wie zijn wij? Johannes Bosco, Kansen, Keuzes en Kwaliteit! De Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College. Vanuit het perspectief van kansen die wij de leerlingen bieden, keuzes die de leerlingen zelf kunnen maken en kwaliteit waar wij samen met onze leerlingen voor gaan, heeft Johannes Bosco zijn onderwijsprogramma opgebouwd. De school heeft… Read more »

Lees verder

Waar staan wij voor?

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2024 geformuleerd. Lees hier onze missie, visie en kernwaarden. Voor de periode 2018-2024 hebben we vier richtinggevende ambities geformuleerd. Ze… Read more »

Lees verder

Onze missie, visie en kernwaarden

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco werken we dagelijks om de hierboven vermelde missie, visie, kernwaarden en ambities vorm te geven. Lees hier waarin dat tot uiting komt. Missie Iedere leerling leert zijn talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Door een positieve benadering krijgt de leerling zelfvertrouwen, ziet hij nieuwe kansen en gaat hij deze benutten. We bereiden de leerlingen… Read more »

Lees verder

Onze ambities

Johannes BoscoSchoolgids

Voor de periode 2018-2024 hebben we vier richtinggevende ambities geformuleerd. Ze geven richting aan de onderwijsontwikkeling. De veranderende maatschappij stelt andere eisen aan de wereldburgers van de toekomst. In die veranderende wereld biedt het Trinitas College zijn leerlingen onderwijs en staan wij als team voor de uitdaging om met leerlingen en ouders samen te bouwen… Read more »

Lees verder

Invulling op Johannes Bosco

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco werken we dagelijks om hierboven vermelde missie, visie, kernwaarden en ambities vorm te geven. Dit komt o.a. in het volgende tot uiting: Jouw talent telt! Op Johannes Bosco werken we aan inspirerend onderwijs in een fijne sfeer en een rustige werkomgeving. We bieden onze leerlingen het onderwijs dat past bij hun talenten… Read more »

Lees verder

Onderwijs op JB

Johannes BoscoSchoolgids

In dit hoofdstuk is meer te lezen over: onze leerroutes, lees hier verder. ons flexonderwijs, lees hier verder. onze brugklassen, lees hier verder. de vele doorstroomroutes, lees hier verder. de vakken en profielkeuzes, lees hier verder. Hieronder is nog andere informatie te vinden: Stapelen Na het behalen van het diploma bestaat de mogelijkheid om te… Read more »

Lees verder

Onze onderwijsrichtingen

Johannes BoscoSchoolgids

Johannes Bosco biedt onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een tl/havo-advies. Binnen ons vmbo onderwijs is ook plaats voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. We bieden de volgende leerwegen aan: Johannes Bosco biedt onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een tl/havo-advies. Binnen ons onderwijs is ook plaats voor leerlingen… Read more »

Lees verder

Flexonderwijs

Johannes BoscoSchoolgids

FlexonderwijsVanaf schooljaar 21-22 werken we in alle leerjaren met een flexrooster. Dat betekent dat er voor elk vak vaste uren in de week zijn die iedereen met de hele klas volgt – dit noemen we de kernlessen – en dat leerlingen daarnaast eigen keuzes kunnen maken met welke vakken ze de overige uren willen invullen:… Read more »

Lees verder

Onze brugklassen

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco hebben we 3 tweejarige brugklassen. In de nieuwe Mavo-Xtra bieden we elke leerling de mogelijkheid zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij hem of haar past. De mavo-Xtra is een combinatie van een theoretische en een praktische leerroute voor kinderen met een tl/ha-, tl- of kb/tl -advies. Meer informatie… Read more »

Lees verder

Veel doorstroomroutes

Johannes BoscoSchoolgids

Op Johannes Bosco hebben we veel mogelijkheden om door te stromen. Han Fortmann (havo)De doorstroming naar de locatie Han Fortmann (havo) kan vanuit Johannes Bosco op twee momenten: Aan het eind van het tweede leerjaar mavo-Xtra kunnen leerlingen doorstromen naar havo 3. Na het behalen van het tl-diploma kunnen leerlingen instromen in havo 4. Binnen… Read more »

Lees verder