Schoolgids

Welkom bij Johannes Bosco

Geachte ouders,* Met trots presenteer ik u onze (online) schoolgids. Een plek waar alle informatie over het onderwijs op Johannes Bosco en onze onderwijskundige ambities voor de aankomende jaren terug te vinden is. In deze gids geven wij u een rondleiding door onze school. Langs onze ideeën over goed onderwijs en hoe we deze vormgeven… Read more »

Lees verder

Wie zijn wij?

Johannes Bosco, locatie van het Trinitas College De locatie Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College.In 2006 zijn de Waardse Kil en Don Bosco gefuseerd tot Johannes Bosco. De Don Bosco was het oudste onderdeel van de school. De Don Bosco is in 1959 gesticht als een school voor ULO en verzorgde nadien… Read more »

Lees verder

Waar staan wij voor?

Op Johannes Bosco wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2022 geformuleerd. Lees hier onze missie, visie en kernwaarden. Voor de periode 2018-2022 hebben we vier richtinggevende ambities geformuleerd. Het… Read more »

Lees verder

Onze missie, visie en kernwaarden

Op Johannes Bosco wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2022 geformuleerd. Missie Iedere leerling leert zijn talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Door een positieve benadering krijgt de leerling… Read more »

Lees verder

Onze ambities

Voor de periode 2018-2022 hebben we vier richtinggevende ambities geformuleerd. Het zijn ambities. Ze geven richting aan de onderwijsontwikkeling op Han Fortmann en Johannes Bosco, ieder met hun eigen doelgroep. De veranderende maatschappij stelt andere eisen aan de wereldburgers van de toekomst. In die veranderende wereld biedt het Trinitas College zijn leerlingen onderwijs en staan… Read more »

Lees verder

Invulling op Johannes Bosco

Op Johannes Bosco werken we dagelijks om hierboven vermelde missie, visie, kernwaarden en ambities vorm te geven. Dit komt o.a. in het volgende tot uiting: Jouw talent telt! Op Johannes Bosco werken we aan inspirerend onderwijs in een fijne sfeer en een rustige werkomgeving. We bieden onze leerlingen het onderwijs dat past bij hun talenten… Read more »

Lees verder

Welk diploma kan bij ons gehaald worden?

In dit hoofdstuk is meer te lezen over: onze onderwijsrichtingen, lees hier verder. onze brugklassen, lees hier verder. de vele doorstroomroutes, lees hier verder. de vakken en profielkeuzes, lees hier verder. Hieronder is nog andere informatie te vinden: Stapelen Na het behalen van het diploma bestaat de mogelijkheid om te ‘stapelen’. In een extra studiejaar… Read more »

Lees verder

Onze onderwijsrichtingen

Johannes Bosco biedt onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een vmbo/havo-advies. Binnen ons vmbo onderwijs is ook plaats voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. We bieden de volgende leerwegen aan: De theoretische leerweg (tl) De theoretische leerweg is de schakel naar havo en mbo en is vergelijkbaar met de vroegere mavo. Binnen… Read more »

Lees verder

Onze brugklassen

Op Johannes Bosco hebben we vijf brugklassen, verdeeld over 3 leerlijnen. De TL-leerlijn Tl/havo-brugklasIn deze klassen worden leerlingen met een tl/havo-advies en leerlingen met een tl-advies geplaatst. De leerlingen kunnen aan het einde van het schooljaar doorstromen naar het onderwijsniveau dat het beste aansluit bij hun capaciteiten, motivatie en ambitie. Dit betekent dat de leerlingen… Read more »

Lees verder

Veel doorstroomroutes

Op Johannes Bosco hebben we veel mogelijkheden om door te stromen. Han Fortmann (havo)De doorstroming naar Han Fortmann (havo) kan vanuit Johannes Bosco op drie momenten: Aan het einde van de brugklas kunnen leerlingen doorstromen naar havo 2. Aan het eind van het tweede leerjaar kunnen leerlingen doorstromen naar havo 3. Na het behalen van… Read more »

Lees verder