Lestijden en roosterzaken

Basisrooster alle afdelingen

Pauzes
We hebben gescheiden pauzes voor de verschillende leerwegen ingedeeld op basis van kleinschaligheid.
In de pauzes en tijdens tussenuren verblijven de leerlingen in de aula van de school of zijn ze buiten op het terrein van de Johannes Bosco. Door een gezamenlijke corveedienst zorgen de leerlingen met elkaar voor een schone school.

Studiedagdagen
Dit schooljaar worden er vijf dagen (op verschillende weekdagen) ingeroosterd waarop docenten gezamenlijk onderwijs ontwikkelen. Op deze momenten zijn de leerlingen vrij. Deze dagdelen worden opgenomen in de jaaragenda.

Rooster
Via de Zermelo-app kunnen leerlingen hun rooster inzien. Naast de dagelijkse roosterwijzigingen zijn er soms in de loop van het schooljaar ook permanente roosterwijzigingen noodzakelijk. Deze zijn uiteraard niet te voorzien. Dagelijkse lesroosterwijzigingen worden gepubliceerd via de Zermelo-app.

Waarnemingsuren bij afwezigheid
Wanneer een docent afwezig is, worden de lessen zoveel mogelijk door andere docenten waargenomen.

Lessentabellen
De lessentabel voor de mavo-Xtra treft u hier aan.
De lessentabel voor de ontdekkende leerweg treft u hier aan.
De lessentabel voor de beroepsgerichte leerwegen treft u hier aan.