Lestijden en roosterzaken

Basisrooster alle afdelingen

Pauzes

We hebben gescheiden pauzes voor de verschillende leerwegen ingedeeld op basis van kleinschaligheid.

In de pauzes en tijdens tussenuren verblijven de leerlingen in de aula van de school of zijn ze buiten op het terrein van de Johannes Bosco. Door een gezamenlijke corveedienst zorgen de leerlingen met elkaar voor een schone school.

Studiedagen

Dit schooljaar worden er vijf dagen (op verschillende weekdagen) ingeroosterd waarop docenten gezamenlijk onderwijs ontwikkelen. Op deze momenten zijn de leerlingen lesvrij. Deze dagdelen worden opgenomen in de jaaragenda.

Rooster
Via de Zermelo-app kunnen leerlingen hun rooster inzien. Naast de dagelijkse roosterwijzigingen zijn er soms in de loop van het schooljaar ook permanente roosterwijzigingen noodzakelijk. Deze zijn uiteraard niet te voorzien. Dagelijkse lesroosterwijzigingen worden gepubliceerd via de Zermelo-app.

Lessentabellen

De lessentabel voor de mavo-Xtra, zie hier.
De lessentabel voor de ontdekkende leerweg, zie hier.
De lessentabel voor de beroepsgerichte leerwegen, zie hier.