Welkom bij Johannes Bosco

Wie zijn wij?

Johannes Bosco, Kansen, Keuzes en Kwaliteit!

Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College.

Vanuit het perspectief van kansen die wij de leerlingen bieden, keuzes die de leerlingen zelf kunnen maken en kwaliteit waar wij samen met onze leerlingen voor gaan, heeft Johannes Bosco zijn onderwijsprogramma opgebouwd. De school heeft drie onderwijsrichtingen: de mavo, de ontdekkende leerweg en de beroepsgerichte leerwegen. Dit zijn drie verschillende leerwegen, allen met een eigen karakter en passend voor leerlingen met een tl/ha, tl, kb/tl, kb, bb/kb en bb -advies. Johannes Bosco beschikt over een prachtig gebouw met moderne lokalen, ruime praktijklokalen met de nieuwste apparatuur en een fantastische sporthal.

Het Trinitas College en het Regius College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en zijn verdergegaan onder de vlag van de Pontis Onderwijsgroep (zie verder Bevoegd gezag).

Wie was Johannes Bosco?

De Italiaanse priester Giovanni Bosco (1815-1888) leerde tijdens zijn studie de trieste levensomstandigheden van kinderen kennen in de voorsteden van Turijn. Het werd zijn roeping om verbetering te brengen in de situatie van achtergestelde, kansarme jongeren. In 1859 richtte hij hiertoe een religieuze congregatie op die uitgroeide tot een wereldwijde organisatie.

Giovanni Bosco wilde iets betekenen voor de wereld. Wij hebben zijn missie eigentijds vertaald in ons onderwijs binnen het vaardighedendomein “leren leven”. Hierbinnen maken we kinderen bewust iets te kunnen betekenen voor een ander.

Academische opleidingsschool

Het Trinitas College en daarmee Johannes Bosco maakt onderdeel uit van de geaccrediteerde Academische Opleidingsschool Noord Holland West. Dit betekent dat in nauwe samenwerking met verschillende instituten voor docentenopleidingen (waaronder de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam), studenten de gelegenheid krijgen om op onze school het onderwijsvak te leren. Dit alles onder de deskundige begeleiding van hiertoe professioneel geschoolde docenten.