Waar staan wij voor?

Op Johannes Bosco wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2024 geformuleerd. Lees hier onze missie, visie en kernwaarden.

Voor de periode 2018-2024 hebben we vier richtinggevende ambities. Ze geven richting aan de onderwijsontwikkeling op Johannes Bosco en Han Fortmann, ieder met hun eigen doelgroep. Lees hier verder.