Decaan, Loopbaan -Oriëntatie en -Begeleiding (LOB)

Op deze pagina staat de bereikbaarheidsinformatie van de decaan en informatie over de loopbaanoriëntatie en -begeleiding en activiteiten van de verschillende jaarlagen.

Op de Johannes Bosco is de decaan voor leerjaar 1 t/m 4 Mw. A. Oudhuis.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Leerjaar 1 t/m 4

Mw. A. (Amber) Oudhuis
a.oudhuis@trinitascollege.nl
Kamer 009

Bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding staan de talenten en de loopbaan van leerlingen centraal. Op de Johannes Bosco ontwikkelen wij ons onderwijs en bijbehorende activiteiten zodanig, dat leerlingen leren goede keuzes te maken voor het leven én leren een balans te vinden tussen werken en leven. Het leven zit immers vol ervaringen! Op de Johannes Bosco streven wij ernaar om samen met leerling, mentor, loopbaancoach, vakdocent en de decanen deze ervaringen om te zetten in leerervaringen. Vanuit deze leerervaringen kunnen leerlingen een bewuste keuze maken met betrekking tot hun profielkeuze, vervolgopleiding en beroepsrichting.

Fasen van LOB op het Johannes Bosco:

Leerjaar 1: het ontdekken van jezelf en eigen talenten en bepalen welk type leerling je bent.

Leerjaar 2: het ontdekken van de talenten en bepalen welk profiel of vakken jij wil kiezen.

Leerjaar 3: het kiezen van een leerroute en oriënteren op een vervolgopleiding.

Leerjaar 4: het kiezen van een vervolgopleiding.

De activiteiten worden afgestemd op de fase van loopbaanleren. In de bovenbouw in leerjaar 3 zijn deze activiteiten deel van het voortgangsdossier. In leerjaar 4 zijn deze activiteiten deel van het examendossier. Al deze opbrengsten worden verzameld in het digitaal loopbaandossier. Dit loopbaandossier nemen de leerlingen mee naar hun vervolgopleiding.

De spil en het eerste aanspreekpunt in de loopbaanbegeleiding van de leerling is de mentor/loopbaancoach. De decaan is faciliterend, aansturend en ondersteunend voor het gehele loopbaanproces.

Het Johannes Bosco wil dat elke leerling van de school goede keuzes maakt, op de juiste plaats terecht komt en in de toekomst goede keuzes blijft maken.


LOB-activiteiten

In het kader van LOB worden er een heel aantal activiteiten georganiseerd, hieronder een globaal overzicht per leerjaar.

Leerjaar 1
– LOB-lessen van de mentor
– Keuzevakken

Leerjaar 2
– LOB-lessen van de mentor
– Keuzevakken
– Jobhopavond, een kennismaking met verschillende beroepen
– Profieloriëntatie (BL) om kennis te maken met de profielen Dienstverlening en producten, Techniek en
Zorg en Welzijn.
– Een profiel kiezen met bijbehorende vakken
– Theatervoorstelling later begint nu
– Tech Your Talent

Leerjaar 3
– LOB-lessen van de mentor (MX)
– Keuzevakken bij het praktijkvak (BL)
– Loopbaangesprekken met de loopbaancoach (BL)
– Dijk en Waard On Stage, Beroepenfeest en Doe-dag
– Bezoek Horizon College Heerhugowaard
– Stage (BL 2 weken, MX 2 dagen)
– Beroepentest
– Open dag mbo, leerlingen bezoeken deze in eigen tijd
– Een profiel kiezen met bijbehorende vakken (MX)

Leerjaar 4
– Leerlingbezoekdag op het mbo
– Stage (BL 2 weken, MX 2 dagen)
– Open dag mbo, leerlingen bezoeken deze in eigen tijd
– Aanmelden bij het mbo (voor 1 april, maar liever zo snel mogelijk)
– Activiteiten m.b.t. doorstroom van MX naar havo
– Loopbaandossier verder bewerken

Zie voor uitgebreide informatie onze website over:

  • Onze onderwijsrichtingen,
  • onze brugklassen,
  • Veel doorstroomroutes
  • Veel vakken en profielkeuzes
    Klik hier dan kom je direct op deze pagina.

Belangrijke documenten en websites