Cambridge Engels

Cambridge Engels maakt onderdeel uit van ons flexrooster. Je kunt dus zelf kiezen of je Cambridge Engels wilt volgen. De lessen worden ingebouwd in jouw persoonlijke lesrooster. Cambridge EnglishQualifications zijn toegespitste examens, die het leren van Engels plezierig, effectief en nuttig maken. Deze unieke aanpak stimuleert doorlopende vooruitgang met een duidelijke leerroute om taalvaardigheden Engels te verbeteren. De diploma’s worden wereldwijd erkend

Je krijgt 1 lesuur Cambridge Engels in de week. De lessen kosten geen extra geld. De enige kosten die er voor je ouders aan verbonden zijn, zijn de  examenkosten.

Folder
Wil je de folder bekijken van Cambridge English klik hier of ga naar de website: https://www.cambridgeenglish.org/nl/.

Contact
Wilt je meer weten over dit programma binnen onze school? Neem dan contact op met onze docenten Engels mevr. Schong of mevr. Tuinman. Zij zijn te bereiken op het volgende mailadres: CambridgeJB@trinitascollege.nl