Cambridge Engels

Cambridge Engels maakt onderdeel uit van ons flexrooster. Je kunt het dus zelf wel of niet kiezen. De  lessen worden ingebouwd in jouw persoonlijke lesrooster. Je krijgt 1 lesuur Cambridge Engels in de week. De lessen kosten geen extra geld. De enige kosten die er voor je ouders aan verbonden zijn, zijn de  examenkosten.

Folder
Wil je de folder bekijken van Cambridge English klik hier of ga naar de website: https://www.cambridgeenglish.org/nl/.

Contact
Wilt je meer weten over dit programma binnen onze school? Neem dan contact op met onze docenten Engels mevr. Schong of mevr. Tuinman. Zij zijn te bereiken op het volgende mailadres: CambridgeJB@trinitascollege.nl