Disclaimer

Het Trinitas College is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van het Trinitas College de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.

Het Trinitas College aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist-heden en/of gedateerde informatie.