Onze activiteiten

Op Johannes Bosco doen we nog veel meer dan alleen leren in een klaslokaal! We zijn een hele actieve school en hebben we veel te bieden. Voor alle klassen zijn er bijzondere les- en buitenlesactiviteiten. We hebben allerlei voorstellingen, vakexcursies, stages en activiteiten om de leerlingen kennis te laten maken met diverse vormen van kunstzinnige, culturele en maatschappelijke activiteiten en natuurlijk ook activiteiten ‘gewoon’ ter ontspanning. Zo zijn we:

  • Een school waar we leerlingen kennis willen laten maken met zoveel mogelijk verschillende vakken, lees hier verder.
  • Een school waar we het belangrijk vinden om leerlingen tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met verschillende aspecten van onze samenleving, lees hier verder.
  • Een school waaraan de digitale wereld niet voorbij gaat. Elke leerling in de onderbouw werkt met een eigen notebook, lees hier verder.
  • Een school waar we het belangrijk vinden dat leerlingen een betekenisvolle rol spelen in de maatschappij en voor een ander van belang zijn, lees hier verder.

En verder zijn we…..

Een school waar je binnen en buiten leert

Leren doe je niet alleen in het klaslokaal. We combineren op Johannes Bosco theorie met leren in en van de praktijk. Daarom organiseren we naast de lessen ook stages en allerlei vakexcursies. We bezoeken o.a. Artis, Tata-steel, Espeq, de Tweede Kamer in Den Haag, het conservatorium, de rechtbank, zorginstellingen, techniekbedrijven en ondernemersbijeenkomsten.

Een sportieve school

Jouw sportieve talent telt! We hebben een prachtige sportaccommodatie. De buitenlessen lichamelijke opvoeding (LO) vinden plaatst op sportpark ‘De Vork’, waar we gebruikmaken van de atletiek-, hockey- en voetbalaccommodatie. De binnenlessen LO vinden plaats in de eigen sporthal of in de nabijgelegen Deimoshal.

Binnen ons vakkenaanbod kan zowel in de onderbouw als in de bovenbouw extra sport gekozen worden. Daarnaast organiseren we binnen de lessen regelmatig onderlinge sporttoernooien zoals trefbal, handbal, basketbal en zaal- en veldvoetbal. Ook doen we mee aan buitenschoolse sporttoernooien met andere vo-scholen in de regio. Leerlingen kunnen zich daarvoor opgeven.

Daarnaast organiseren we voor alle leerlingen van leerjaar 2 en 3 een mini-triatlon, met daarin de onderdelen zwemmen, hardlopen en fietsen. Kortom, Johannes Bosco is een sportieve school.

Gewoon een leuke school

Voor alle leerjaren organiseren we een school- en klassenfeest. Verder ondernemen de leerlingen samen met hun klas of leerjaar leuke en gezellige activiteiten ondernemen, zoals activiteitendagen, werkweken en schoolfeesten. Johannes Bosco een gezellige school!

Levensbeschouwelijk onderwijs

Wij zijn een katholieke school en hebben in onze missie en visie kernwaarden staan die gebaseerd zijn op deze traditie. Wij willen meer bieden dan alleen een kwalificatie voor een examen. Daar speelt levensbeschouwing een belangrijke rol in. Er moet ruimte zijn voor alle leerlingen met hun diversiteit aan achtergrond en opvattingen. Zij moeten leren eigen keuzes te maken gebaseerd op kennis van en respect voor diverse levensbeschouwelijke stromingen. Onze traditie vinden we terug in maatschappelijke betrokkenheid in lessen en projecten met een breed maatschappelijk karakter. Levensbeschouwing is ingebouwd in ons totale lesprogramma in de vorm van ‘burgerschapsontwikkeling’. Het betreft o.a. onderwerpen binnen de mentorlessen en de mens- en maatschappijvakken.