Onze activiteiten en speerpunten

Op Johannes Bosco doen we nog veel meer dan alleen leren in een klaslokaal! We zijn een heel actieve school en hebben veel te bieden. Voor alle klassen zijn er bijzondere les- en buitenlesactiviteiten. We hebben allerlei voorstellingen, vakexcursies, stages en activiteiten om de leerlingen kennis te laten maken met diverse vormen van kunstzinnige, culturele en maatschappelijke activiteiten en natuurlijk ook activiteiten ‘gewoon’ ter ontspanning.

  • Talentvakken: Leerlingen kunnen kennismaken met zoveel mogelijk verschillende vakken, lees hier verder.
  • JB-actief: We bieden leerlingen na schooltijd een gevarieerd activiteitenprogramma aan, lees hier verder.
  • Cambridge Engels
    In alle leerjaren en afdelingen, dus ook in de brugklas, bieden we eXtra Engels aan. Zo kunnen leerlingen die goed in Engels zijn nog grondiger kennis maken met wereldtaal nummer één. Cambridge Engels wordt per leerjaar afgerond met een examen en leerlingen ontvangen een officieel Cambridge English -certificaat! Zie ook www.cambridgeenglish.org/nl/schools
  • Culturele activiteiten: Leerlingen maken tijdens hun schooltijd kennis met verschillende culturele aspecten van onze samenleving, lees hier verder.
  • Maatschappelijke vaardigheden: We vinden het belangrijk dat leerlingen een betekenisvolle rol spelen in de maatschappij en voor een ander van belang zijn, lees hier verder.
  • Digitaal leren: Elke leerling werkt met een eigen notebook, lees hier verder.

Johannes Bosco is

Een sportieve school

Jouw sportieve talent telt! We hebben een prachtige sportaccommodatie. De buitenlessen lichamelijke opvoeding (LO) vinden plaatst op sportpark ‘De Vork’, waar we gebruikmaken van de atletiek-, hockey- en voetbalaccommodatie. De binnenlessen LO vinden plaats in de eigen sporthal of in de nabijgelegen Deimoshal. Daarnaast organiseren we voor alle leerlingen van leerjaar 2 en 3 een mini-triatlon, met daarin de onderdelen zwemmen, hardlopen en fietsen en kan er in de pauzes en tussenuren gebruik worden gemaakt van ons pannaveld en tafeltennistafels. Kortom, Johannes Bosco is een sportieve school.

Een muzikale school

Jouw muzikale talent telt! We hebben twee prachtige muzieklokalen en veel muziekinstrumenten. Samen muziek maken staat in de lessen centraal. Leerlingen kunnen muziek ook als talentvak kiezen of spelen in de schoolband, muziek als examenvak kiezen en natuurlijk deelnemen aan de Kleine of Grote Prijs.

Een kunstzinnige school

Jouw creatieve talent telt.  We hebben drie mooie expressielokalen waar leerlingen terecht kunnen voor verschillende creatieve disciplines. Ook kan kunst als talentvak gekozen worden en kunnen leerlingen tekenen of handvaardigheid als examenvak kiezen.

Een school met moderne ingerichte leerpleinen

We hebben vier eigentijds ingerichte leerpleinen voor enerzijds de ontdekkende leerweg, maar ook voor de beroepsgerichte leerwegafdelingen Techniek, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten. Modern ingericht voor leerlingen die in deze drie onderwijsrichtingen hun beroep willen kiezen, met robotica, drones en 3D-printers, een luxe keuken en bijbehorend restaurant en een medialab.  

Gewoon een leuke school

Voor alle leerjaren organiseren we een school- en klassenfeest. Verder ondernemen de leerlingen samen met hun klas of leerjaar leuke en gezellige activiteiten, zoals activiteitendagen, werkweken en JB-actief. Johannes Bosco een gezellige school!

De maatschappelijk betrokken school

Wij zijn een katholieke school en hebben in onze missie en visie kernwaarden staan die gebaseerd zijn op deze traditie. Wij willen meer bieden dan alleen een kwalificatie voor een examen. Daar speelt levensbeschouwing een belangrijke rol in. Er moet ruimte zijn voor alle leerlingen met hun diversiteit aan achtergrond en opvattingen. Zij moeten leren eigen keuzes te maken gebaseerd op kennis van en respect voor diverse levensbeschouwelijke stromingen.

Onze traditie vinden we terug in maatschappelijke betrokkenheid in lessen en projecten met een breed maatschappelijk karakter. Levensbeschouwing is ingebouwd in ons totale lesprogramma in de vorm van ‘burgerschapsontwikkeling’. Het betreft o.a. onderwerpen binnen de mentorlessen en de mens- en maatschappijvakken.