Onze activiteiten en speerpunten

Op Johannes Bosco doen we nog veel meer dan alleen leren in een klaslokaal! We zijn een hele actieve school en hebben we veel te bieden. Voor alle klassen zijn er bijzondere les- en buitenlesactiviteiten. We hebben allerlei voorstellingen, vak excursies, stages en activiteiten om de leerlingen kennis te laten maken met diverse vormen van kunstzinnige, culturele en maatschappelijke activiteiten en natuurlijk ook activiteiten ‘gewoon’ ter ontspanning.

  • Talentvakken: Leerlingen kunnen kennis maken met zoveel mogelijk verschillende vakken, lees hier verder.
  • JB-actief: We bieden leerlingen na schooltijd een heel leuk activiteitenprogramma aan, lees hier verder.
  • Culturele activiteiten: Leerlingen maken tijdens hun schooltijd kennis met verschillende culturele aspecten van onze samenleving, lees hier verder.
  • Maatschappelijke vaardigheden: We vinden het belangrijk dat leerlingen een betekenisvolle rol spelen in de maatschappij en voor een ander van belang zijn, lees hier verder.
  • Digitaal leren: Elke leerling werkt met een eigen notebook, lees hier verder.

Johannes Bosco is

Een sportieve school

Jouw sportieve talent telt! We hebben een prachtige sportaccommodatie. De buitenlessen lichamelijke opvoeding (LO) vinden plaatst op sportpark ‘De Vork’, waar we gebruikmaken van de atletiek-, hockey- en voetbalaccommodatie. De binnenlessen LO vinden plaats in de eigen sporthal of in de nabijgelegen Deimoshal. Daarnaast organiseren we voor alle leerlingen van leerjaar 2 en 3 een mini-triatlon, met daarin de onderdelen zwemmen, hardlopen en fietsen. Kortom, Johannes Bosco is een sportieve school.

Een muzikale school

Jouw muzikale talent telt! We hebben 2 prachtige muzieklokalen met daarin veel instrumenten. Samen muziek maken staat in de lessen centraal. Je kunt muziek ook als talentvak kiezen of spelen in de schoolband. Je kunt muziek als examenvak kiezen en natuurlijk kun je deelnemen aan de Kleine of Grote Prijs.

Een kunstzinnige school

Jouw creatieve talent telt.  We hebben 3 prachtige expressielokalen. Je kunt Kunst ook als talentvak kiezen en in de bovenbouw  tekenen en handvaardigheid als examenvak kiezen.

Een school met moderne ingerichte leerpleinen

We hebben 4 prachtige en eigentijds ingerichte leerpleinen voor  de ontdekkende leerweg, maar ook voor de beroepsgerichte leerwegafdelingen Techniek, Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten. Modern ingericht  voor leerlingen die van deze 3 onderwijsrichtingen hun beroep willen maken, met robotica, drones,  3-d printers en een luxe keuken.   

Gewoon een leuke school

Voor alle leerjaren organiseren we een school- en klassenfeest. Verder ondernemen de leerlingen samen met hun klas of leerjaar leuke en gezellige activiteiten, zoals activiteitendagen, werkweken en JB-actief. Johannes Bosco een gezellige school!

De maatschappelijk betrokken school

Wij zijn een katholieke school en hebben in onze missie en visie kernwaarden staan die gebaseerd zijn op deze traditie. Wij willen meer bieden dan alleen een kwalificatie voor een examen. Daar speelt levensbeschouwing een belangrijke rol in. Er moet ruimte zijn voor alle leerlingen met hun diversiteit aan achtergrond en opvattingen. Zij moeten leren eigen keuzes te maken gebaseerd op kennis van en respect voor diverse levensbeschouwelijke stromingen. Onze traditie vinden we terug in maatschappelijke betrokkenheid in lessen en projecten met een breed maatschappelijk karakter. Levensbeschouwing is ingebouwd in ons totale lesprogramma in de vorm van ‘burgerschapsontwikkeling’. Het betreft o.a. onderwerpen binnen de mentorlessen en de mens- en maatschappijvakken.