Aansluitend op het lesrooster worden er van 15.35 uur tot 17.00 uur verschillende sportieve, technische, muzikale en kunstzinnige activiteiten en workshops georganiseerd. Alle leerlingen worden van harte uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Het programma wisselt per periode en wordt steeds aangevuld en vernieuwd met andere workshops. Er zijn ook activiteiten die lang(er) doorlopen b.v. spelen in de schoolband en deelname aan de lego-league.