Voor de periode 2018-2024 hebben we vier richtinggevende ambities geformuleerd. Ze geven richting aan de onderwijsontwikkeling.

De veranderende maatschappij stelt andere eisen aan de wereldburgers van de toekomst. In die veranderende wereld biedt het Trinitas College zijn leerlingen onderwijs en staan wij als team voor de uitdaging om met leerlingen en ouders samen te bouwen aan de toekomst van onze leerlingen.

De realisatie van deze ambities leidt ertoe dat:

  • Onze leerlingen goede resultaten behalen; zich erkend, gekend, gestimuleerd en veilig voelen; ruimte ervaren voor persoonlijke ontwikkeling en goed voorbereid zijn voor de volgende stap in hun ontwikkeling.
  • De ouders van onze leerlingen betrokken worden bij de ontwikkeling en begeleiding van hun kind. Uitgangspunt is dat de scholen en de ouders samen optrekken om hun kind te begeleiden naar (jong) volwassene.
  • Onze medewerkers het Trinitas College ervaren als een betrouwbare werkgever en fijne werkomgeving en dat zij zich erkend, gekend, gestimuleerd en veilig voelen en ruimte ervaren voor professionele ontwikkeling.
  • Onze omgeving het Trinitas College ziet als een school, waar je als leerling bij wilt horen, die bekend staat om de goede resultaten en de goede sfeer, die ambitieus en innovatief is, die structuur biedt voor wie dat nodig heeft en ruimte geeft aan wie dat aankan en waar je als medewerker graag wilt werken.   

Meer informatie over ons schoolplan is hier te lezen.