Schoolgids

Onze huisregels

Johannes BoscoSchoolgids

We willen een prettige, fijne en veilige school zijn met respect voor elkaar en elkaars eigendommen. Onze huisregels geven aan wat we van onze leerlingen verwachten. We verwachten dat alle leerlingen aanwezig zijn bij alle leeractiviteiten en andere activiteiten die bij het onderwijsleerproces horen. We gaan daarbij uit van de 40 schoolweken die het schooljaar… Read more »

Lees verder

Regels over huiswerk

Johannes BoscoSchoolgids

Huiswerkvrij Na feestavonden die door de school georganiseerd worden, hebben de leerlingen de volgende dag het eerste lesuur vrij. Ook hoeft er voor deze dag geen huiswerk gemaakt te worden. Huiswerk Voor een goede voortgang is het belangrijk dat de leerlingen hun huiswerk serieus nemen door dit werk te maken en te leren. In het… Read more »

Lees verder

Regels rond verzuim

Johannes BoscoSchoolgids

Procedure bij afwezigheid leerling: Bij afwezigheid in verband met een afspraak bij huisarts/tandarts e.d. melden ouders dit een dag van tevoren schriftelijk via een absentiekaart of digitaal via het ouderportaal. Leerlingen van de examenklassen (leerjaar 3 en leerjaar 4) zorgen ervoor dat deze afspraken niet samenvallen met een af te leggen schoolexamen (pta-toets). Is een… Read more »

Lees verder

Overgang en doorstroming

Johannes BoscoSchoolgids

Overgangsnormeringen Aan de hand van de overgangsnormeringen wordt bepaald of een leerling al of niet bevorderd is. Klik hier voor de Overgangsnormering theoretische leerweg.Klik hier voor de Overgangsnormering beroepsgerichte leerweg.Klik hier voor de Overgangsnormering van de ontdekkende leerweg. Doorstroming naar een hoger niveau Op Johannes Bosco zijn er veel doorstroommogelijkheden. We hebben alle uitgangspunten die… Read more »

Lees verder

Toetsen en examens

Johannes BoscoSchoolgids

Over toetsen en examenzaken worden leerlingen en ouders via het leerling- en ouderportaal geïnformeerd. Het gewijzigd examenreglement 2020-2021 is hier te vinden. De programma’s van toetsing en afsluiting zijn ook hieronder te vinden. Voor het beste resultaat bij het printen van een PTA gebruik dan Google Chrome. Examenboekje leerjaar 3 TLExamenboekje leerjaar 4 TLExamenboekje leerjaar… Read more »

Lees verder

Jaaragenda, vakanties en verlofaanvragen

Johannes BoscoSchoolgids

Jaaragenda Rond de vierde schoolweek van het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen een gedetailleerde agenda met alle belangrijke activiteiten en de dagen waarop geen les gegeven wordt. Het aantal lesdagen per schooljaar is wettelijk vastgelegd. Een uitgebreide jaaragenda is te vinden op het leerling- en ouderportaal u treft de jaaragenda ook hier aan. Schoolvakanties 2020-2021… Read more »

Lees verder

Toelating en aanmelding

Johannes BoscoSchoolgids

Eerste leerjaarHet toelatingsbeleid tot het eerste leerjaar 2021-2022 is hier te lezen. Voor aanmelden kan contact opgenomen worden met de leerlingenadministratie via mailadres: infojb@trinitascollege.nl. Hogere leerjarenVoor informatie m.b.t. het aanmelden voor hogere leerjaren kan contact opgenomen worden met decaan mevr. A. Oudhuis. U kunt het ‘informatieaanvraagformulier’ voor de hogere leerjaren hier invullen. De pagina met… Read more »

Lees verder

Ouders en school

Johannes BoscoSchoolgids

Hoe we ouders informeren Ouderbetrokkenheid is een speerpunt van onze school. We vinden het belangrijk om samen met de ouders het kind optimaal te begeleiden naar volwassenheid. We beschouwen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze school is zo georganiseerd dat ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van de leerlingen kind betrokken wordt. Dat kan door… Read more »

Lees verder

Leerlingen en school

Johannes BoscoSchoolgids

Hoe we leerlingen informeren LesroosterAlle roosterzaken lopen via de Zermelo-app. Hierop kunnen leerlingen hun lesrooster inzien en worden dagelijkse roosterwijzigingen direct gepubliceerd. Je bent verplicht deze app op je telefoon te installeren. HuiswerkHet huiswerk en toetsen worden voor het einde van de les opgegeven en opgenomen in de daarvoor aangewezen digitale leeromgeving of op andere… Read more »

Lees verder

Schoolkosten

Johannes BoscoSchoolgids

Leermiddelen Het Trinitas College krijgt, zoals alle vo-scholen in Nederland, een vergoeding voor de schoolboeken van de overheid. Ouders hoeven dus niet te betalen voor leerboeken, werkboeken, projectboeken, tabellenboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school, de licentiekosten van digitaal lesmateriaal, cd’s en dvd’s met lesmateriaal. Leerlingen zijn verplicht boeken uit het boekenpakket te kaften en… Read more »

Lees verder