Overgangsnormeringen

Aan de hand van de overgangsnormeringen wordt bepaald of een leerling al of niet bevorderd is.
Klik hier voor de Overgangsnormering theoretische leerweg.
Klik hier voor de Overgangsnormering beroepsgerichte leerweg.
Klik hier voor de Overgangsnormering van de ontdekkende leerweg.

Doorstroming naar een hoger niveau

Op Johannes Bosco zijn er veel doorstroommogelijkheden. We hebben alle normeringen die bij de doorstroming horen op een rij gezet:

Doorstroming van JB naar HF:
Doorstroming tl4 naar havo 4 wordt z.s.m. geplaatst

Doorstroming van HF naar JB:
Doorstroming ha3 – tl4
Doorstroming ha3 – tl3

Maximale verblijfsduur op Johannes Bosco

Een leerling mag op Johannes Bosco in totaal maximaal 6 jaar doen om een vmbo diploma te halen. Lukt dit niet dan stroomt de leerling zonder diploma door naar het vervolgonderwijs. Klik hier voor het protocol verblijfsduur vmbo.