We willen een prettige, fijne en veilige school zijn met respect voor elkaar en elkaars eigendommen. Onze huisregels geven aan wat we van onze leerlingen verwachten.

 • We verwachten dat alle leerlingen aanwezig zijn bij alle leeractiviteiten en andere activiteiten die bij het onderwijsleerproces horen. We gaan daarbij uit van de 40 schoolweken die het schooljaar kent. Wij vragen u daarom afspraken voor bijvoorbeeld sport, clubs, bijbaantje of muziekschool na 16.35 uur te maken.
 • We vinden het belangrijk dat leerlingen met wederzijds respect met elkaar omgaan. Hier wordt in de lessen aandacht aan geschonken.
 • Ons gebouw en het schoolterrein zijn voor leerlingen rookvrij. De ouders zullen benaderd worden wanneer leerlingen rokend worden aangetroffen.
 • In en om de school mag geen alcohol worden gedronken.
 • In en om school zijn cafeïnehoudende energiedrankjes verboden.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van cafeïnehoudende energiedrankjes, alcohol, drugs, wapens of vuurwerk is op school niet toegestaan.
 • Leerlingen hebben een grote vrijheid om eruit te zien zoals zij dat willen. We hebben echter een paar beperkingen, die te maken hebben met fatsoens- en omgangsnormen en het feit dat we een katholieke school zijn. Kleding en teksten op kleding dienen betamelijk te zijn, niet kwetsend of aanstootgevend voor anderen. Binnen het gebouw mogen geen jassen, petten of mutsen gedragen worden. Vanuit religieuze motieven is een speciale hoofdbedekking toegestaan, maar gezichtsbedekkende kleding of andere kleding die verbonden wordt met een religieuze overtuiging of daarmee in verband gebracht kan worden, is niet toegestaan. De schoolleiding beslist over de toepassing van deze beperkende regels.
 • We willen geen kauwgom kauwende leerlingen in de school. Iedereen die vroeger wel eens met z’n handen onder een schooltafeltje heeft gevoeld, snapt direct waarom.
 • De aula en het schoolplein vinden we de enige geschikte plekken om te eten en te drinken.
 • Er is een prima plek voor de stalling van fiets of bromfiets om vervelende beschadigingen aan je tweewieler zoveel mogelijk te voorkomen. Zet de (brom)fiets altijd op slot. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal en beschadigingen.
 • Mocht iemand vergeten wat normaal gedrag is, of per ongeluk schade veroorzaken aan ons schoolgebouw, meubilair, leermiddelen en dergelijke, dan is het logisch dat die persoon zelf voor de kosten van het herstel opdraait, waarbij we uiteraard contact opnemen met ouders.
 • Het gebruik van mobiele telefoon, smartwatch, tablet e.d. is alleen toegestaan in de ruimtes waar kan worden gepauzeerd. Tijdens de lessen is deze apparatuur uitgeschakeld en in de tas of in het kluisje opgeborgen. Als een leerling zich daar niet aan houdt, kan de apparatuur voor bepaalde tijd in beslag genomen worden. Uitgezonderd zijn situaties waarin de betreffende docent het gebruik van deze apparatuur voor onderwijskundige doelen nadrukkelijk toestaat. Klik hier voor het protocol gebruik mobiele telefoon.
 • Aan het gebruik van internet en audio zijn regels gebonden. Klik hier voor de uitgebreide regeling ‘Richtlijnen internet en audio’.
 • Op onze school is het niet toegestaan om zonder toestemming van de betrokkene foto-, geluids- en video-opnamen te maken. Ook het plaatsen van schoolgerelateerde opnamen en teksten op social media en internet is zonder toestemming van de schoolleiding niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de naam en het logo van de school zonder toestemming van de directeur.

En dan nog een paar zaken…
Het komt regelmatig voor dat leerlingen waardevolle zaken mee naar school nemen: mobiele telefoontjes, tablets, smartphones, sieraden en portemonnees. Het is uiteraard de eigen verantwoordelijkheid van de leerling om daar goed op te letten. De school biedt de mogelijkheid om voorwerpen veilig op te bergen in de kluisjes. Het is niet de taak van de docenten om waardevolle zaken in bewaring te nemen. De leerling moet zelf voor aanvang van de les waardevolle zaken veilig opbergen in zijn kluisje. Nog beter is het als leerlingen deze zaken niet mee naar school nemen. De leerling is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke eigendommen.
We hebben op verschillende plaatsen in en rond het gebouw beveiligingscamera’s hangen.