Bijna (t)huiswerkvrij!
Welke van de 3 leerroutes leerlingen ook kiezen, je werkt op JB bijna altijd (t)huiswerkvrij.

Dit betekent dat het huiswerk zo veel mogelijk op school gemaakt wordt. En dus niet thuis! Want thuis hebben leerlingen veelal genoeg andere dingen te doen. Bovendien vinden wij dat leerlingen altijd iets moet kunnen vragen tijdens het huiswerk dat helpt de leerling direct verder!

Daarom

  • Krijgen leerlingen op school voldoende tijd voor het maken van huiswerk onder begeleiding van (vak)docenten.
  • Kunnen leerlingen elke dag kiezen voor extra huiswerkflexuren.
  • Zorgen we er samen voor dat het huiswerk af komt,
  • En helpen we de leerling daar graag┬ábij!


Maar als een leerling een toets heeft, is wat extra aandacht thuis voor dat vak natuurlijk altijd goed. Daarom noemen we JB bijna (t)huiswerkvrij!

Huiswerkvrij

Na feestavonden die door de school georganiseerd worden, hebben de leerlingen de volgende dag het eerste lesuur vrij. Ook hoeft er voor deze dag geen huiswerk gemaakt te worden.

Inhalen van proefwerken en niet gemaakt huiswerk

Na ziekte of vanwege een andere geldige reden worden gemiste proefwerken, schriftelijke overhoringen, pta-toetsen (programma van toetsing en afsluiting) en huiswerk zo spoedig mogelijk door de betrokken leerling ingehaald. Hiervoor maakt de leerling direct na terugkomst op school zelf een afspraak met de betreffende docenten. Gemiste proefwerken worden in overleg met de vakdocent op een vast tijdstip in de week tijdens de proefwerkinhaaluren (Pw-flex) ingepland. Leerlingen die hun huiswerk niet gemaakt hebben kunnen verwezen worden naar huiswerk-flex (Hw-flex).

Leerlingenstatuut
Alle regels en afspraken zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut.
Klik hier voor het leerlingenstatuut

Handelingsopdrachten en werkstukken

Voor het inleveren van handelingsopdrachten en werkstukken zijn, omdat het om onderdelen van het examen gaat, strikte protocollen opgesteld. Het niet nakomen van de afspraken hierover kan gevolgen hebben voor de overgang naar de volgende klas en het examen (zie hiervoor ook het examenreglement en de normeringsvoorschriften).