We bieden in alle leerwegen veel vakken- en profielkeuzes aan. Het is aan de leerling om keuzes te maken die het beste passen bij zijn of haar talenten en opleidings- en beroepsinteresses.

Welke vakken & profielen in de bovenbouw van theoretische leerweg?

Leerjaar tl 3
Aan het eind van de tweede klas kiest iedere tl-leerling naast de verplichte vakken vier keuzevakken. Die keuze kan gemaakt worden uit avo-vakken, talentvakken of profielvakken. Het profielvak zal over het algemeen aansluiten bij het profiel waarin de leerling examen gaat doen (Techniek, Economie & Ondernemen of Zorg & Welzijn) en is specifiek bedoeld voor de technische, de ondernemende of de dienstverlenende tl-leerling.

In leerjaar tl 3 zijn de verplichte vakken:
Nederlands, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, economie, maatschappijleer, lichamelijke oefening, culturele vorming.

Naast deze verplichte vakken kiest de leerling vier keuzevakken:
De te kiezen vakken zijn:

 • Eén (niet verplicht) van de talentvakken tekenen, handvaardigheid, muziek of sport (lo2)
 • Eén (niet verplicht!) van de volgende profielvakken:
  • Economie & ondernemen, met als onderdelen: ondernemerschap, marketing, administratie & financiën.
  • Techniek, met als onderdelen: robotica, autocad-tekenen, design & decoratie.
  • Zorg & welzijn, met als onderdelen mens & zorg, mens & gezondheid, EHBO en keuken.
 • Twee, drie of vier (als er geen talentvak en/of profielvak gekozen wordt) keuzevakken uit Frans, Duits, biologie, natuurkunde, scheikunde.
 • Klik hier voor een schema met alle theorie-, profiel- en keuzevakken.

Leerjaar tl 4
In het vierde leerjaar doet iedere tl-leerling op onze school eindexamen in zeven vakken. Dat is één vak meer dan de wettelijk vastgestelde zes vakken. Met dit extra examenvak worden de kansen op een goede aansluiting op het vervolgonderwijs -havo 4 of mbo- vergroot. De leerlingen kunnen als zevende examenvak een profielvak, een talentvak of een extra avo–vak kiezen.

Welke vakken & profielen in bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen?

Aan het eind van leerjaar 2 kiezen de leerlingen van de beroepsgerichte leerweg uit drie afdelingen, vier profielen:

 • Techniek
  • Produceren Installeren en Energie (PIE)
  • Bouw Wonen en Interieur (BWI)
 • Dienstverlening, & Producten (D&P)
 • Zorg & Welzijn (Z&W)

Leerlingen volgen de verplichte vakken die horen het door hen gekozen profiel. Naast deze profielvakken kiezen leerlingen vier keuzevakken uit het talent-keuzevakken aanbod. Klik hier voor een schema met alle profiel- en keuzevakken.