Veel vakken en profielkeuzes

We bieden in alle leerwegen veel vakken- en profielkeuzes aan. Het is aan de leerling om keuzes te maken die het beste passen bij zijn of haar talenten en opleidings- en beroepsinteresses.

Welke vakken & profielen in de bovenbouw van de mavo-Xtra?

Mavo 3
In mavo 3 kiest iedere leerling een examenprofiel dat bestaat uit profielvakken, bijbehorende theorievakken en een praktijkgebonden profielvak. Je kunt binnen een profiel ook nog aanvullende theorievakken (Frans, Duits, biologie, natuurkunde, scheikunde) kiezen. Je hebt ook de mogelijkheid om
al of niet een talentvak (tekenen, handvaardigheid, muziek of sport) te kiezen.

Mavo 4
In het vierde leerjaar doet iedere tl-leerling op onze school eindexamen in zeven vakken. Dat is één vak meer dan de wettelijk vastgestelde zes vakken. Met dit extra examenvak worden de kansen op een goede aansluiting op het vervolgonderwijs – havo 4 of mbo – vergroot. De leerlingen kunnen als zevende examenvak een talentvak of een extra avo–vak kiezen.
Klik hier voor een schema met alle theorie-, profiel- en keuzevakken in MX3 en MX4.

Welke vakken & profielen in bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen?
Aan het eind van leerjaar 2 kiezen de leerlingen van de beroepsgerichte leerweg uit drie afdelingen, vier profielen:

  • Techniek
    • Produceren Installeren en Energie (PIE)
    • Bouw Wonen en Interieur (BWI)
  • Dienstverlening, & Producten (D&P)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)

Leerlingen volgen de verplichte vakken die horen het door hen gekozen profiel. Naast deze profielvakken kiezen leerlingen vier keuzevakken.

Schema profiel- en keuzevakken leerjaar 3 en 4 BL klik hier