Veel doorstroomroutes

Op Johannes Bosco hebben we veel mogelijkheden om leerlingen te laten doorstromen.

Han Fortmann (havo)
De doorstroming naar de locatie Han Fortmann (havo) kan vanuit Johannes Bosco op twee momenten:

  1. Aan het eind van het tweede leerjaar mavo-Xtra kunnen leerlingen doorstromen naar havo 3.
  2. Na het behalen van het tl-diploma kunnen leerlingen instromen in havo 4.

Klik hier voor de toelatingsprocedure binnen het Trinitas College.

Binnen Johannes Bosco
Ook binnen Johannes Bosco zijn er veel doorstroommogelijkheden. In het onderstaand schema is ons totale onderwijsaanbod met de doorstroommogelijkheden te zien. In de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen zijn de klassen hetrogeen samengesteld. Hiermee wordt een definitieve niveaukeuze uitgesteld. Leerlingen kunnen op een later moment nog wisselen van uitstroomniveau.

Doorstroomschema Johannes Bosco

U kunt het doorstroomschema ook hier bekijken