Veel doorstroomroutes

Op Johannes Bosco hebben we veel mogelijkheden om leerlingen te laten doorstromen.

Han Fortmann (havo)
De doorstroming naar de locatie Han Fortmann (havo) kan vanuit Johannes Bosco op twee momenten:

  1. Aan het eind van het tweede leerjaar mavo-Xtra kunnen leerlingen doorstromen naar havo 3.
  2. Na het behalen van het tl-diploma kunnen leerlingen instromen in havo 4.

Binnen Johannes Bosco
Ook binnen Johannes Bosco zijn er veel doorstroommogelijkheden. In het onderstaand schema is ons totale onderwijsaanbod met de doorstroommogelijkheden te zien.

U kunt het doorstroomschema ook hier bekijken