Rondleiding voor ouders

Beste ouders/verzorgers,

Spannend, uw kind zal volgend jaar starten op het voortgezet onderwijs! Uw kind heeft de mogelijkheid om onze school in bedrijf te zien tijdens de workshopmiddagen. Wij willen u van harte uitnodigen voor een rondleiding tijdens schooltijd, zodat ook u kunt zien hoe onze school in het ‘echt’ is. Wij organiseren deze rondleidingen in groepen van maximaal 8 personen. U zult tijdens deze rondleiding informatie krijgen over ons onderwijs, met eigen ogen zien hoe de lessen zijn en kennismaken met onze leerlingen, medewerkers en het gebouw. Uiteraard is er tijdens de rondleidingen ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en het stellen van vragen. 

De rondleidingen mavo Xtra – Ontdekkende leerweg (MX/OL) zijn voor ouders van kinderen met een KB/TL, TL of TL/H advies. 

De rondleidingen Beroepsgerichte leerweg – Ontdekkende leerweg (BL/OL) zijn voor ouders van kinderen met een BB, BB/KB of KB advies.

Deze rondleiding is enkel voor ouders/verzorgers, de kinderen zijn van harte welkom tijdens de workshopmiddagen en het Open huis. 

U kunt zich vanaf 11 december hieronder opgegeven.