Onze onderwijsrichtingen

Johannes Bosco biedt onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een tl/havo-advies. Binnen ons onderwijs is ook plaats voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte of met behoefte aan ondersteuning op gebied van Nederlands.

We bieden de volgende leerwegen aan:

Mavo-Xtra (mx)

De mavo-Xtra is de schakel naar havo en mbo. Binnen de mavo-Xtra zijn de theorievakken leidend en worden gekoppeld aan praktische opdrachten. Deze leerroute biedt prima doorstroommogelijkheden naar zowel havo als het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en duurt vier jaar. Voor meer informatie klik hier.

De beroepsgerichte leerwegen (bl)

In de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en basisberoepsgerichte leerweg (bb) zijn de praktijkvakken leidend en worden praktijk en theorie met elkaar verbonden. In de kaderklassen wordt de theoriecomponent op een hoger niveau aangeboden. Beide leerwegen bieden uitstekende doorstroommogelijkheden naar het mbo of andere bedrijfsopleidingen. Ook deze opleidingen duren vier jaar. Voor meer informatie klik hier

Ontdekkende leerweg (ol)

De ontdekkende leerweg wordt aangeboden in leerjaar 1 en leerjaar 2. Deze leerweg sluit nauw aan op de manier van werken in het primair onderwijs. Een kleine groep docenten geeft les in meerdere vakken. Het onderwijs wordt optimaal afgestemd op leerbehoefte van de individuele leerling. In deze leerweg kunnen leerlingen met een vmbo en vmbo/havo-advies geplaatst. De ontdekkende leerweg sluit in leerjaar 3 prima aan op zowel de havo -, tl – als de bl – leerlijn. Voor meer informatie klik hier.

Versterkte leerweg

Op Johannes Bosco bieden wij in alle leerwegen extra ondersteuning aan voor leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland zijn en voor wie de Nederlandse taal bij sommige vakken soms toch nog wel moeilijk is. De leerlingen volgen gewoon onderwijs in een van de bovenstaande richtingen, maar krijgen extra hulp en ondersteuning op het gebied van schooltaal en Nederlands. Op deze manier begeleiden we ook hen naar een diploma dat bij hen past.

ISK

Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die uit het buitenland komen en die de Nederlandse taal nog niet genoeg beheersen, moeten eerst de Nederlandse taal leren voordat ze kunnen instromen in een reguliere klas. Johannes Bosco heeft voor deze leerlingen een apart traject, namelijk de ISK.
De naam ISK staat voor ‘Internationale schakelklas’.
De nadruk binnen het ISK-onderwijs ligt bij het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal. Ook wordt er een stevige basis gelegd om meer van Nederland te begrijpen, zodat leerlingen volwaardig mee kunnen doen in de Nederlandse maatschappij. Je thuis voelen in een nieuw land leer je namelijk niet alleen door in een klaslokaal te zitten, maar juist ook door (mee) te doen en kennis te maken met alle aspecten van de Nederlandse samenleving!
Daarnaast volgen de leerlingen een paar uur Engels, gym, techniek, muziek en handvaardigheid per week. Meer weten? Klik hier.
Het is niet mogelijk om een leerling direct aan te melden voor de ISK-klas.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. M. Schouten coördinator van de taalklassen via mailadres ma.schouten@trinitascollege.nl.