Johannes Bosco biedt onderwijs op maat voor leerlingen met een vmbo-advies of een vmbo/havo-advies. Binnen ons vmbo onderwijs is ook plaats voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

We bieden de volgende leerwegen aan:

De theoretische leerweg (tl)

De theoretische leerweg is de schakel naar havo en mbo en is vergelijkbaar met de vroegere mavo. Binnen de theoretische leerweg zijn de theorievakken leidend en worden gekoppeld aan praktische opdrachten. Deze leerweg biedt prima doorstroommogelijkheden naar zowel havo als het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en duurt vier jaar. Voor meer informatie klik hier.

De beroepsgerichte leerwegen (bl)

In de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en basisberoepsgerichte leerweg (bb) zijn de praktijkvakken leidend en worden praktijk en theorie met elkaar verbonden. In de kaderklassen speelt de theorie nog een belangrijke rol terwijl in de basisberoepsklassen de praktijk leidend is. Beide leerwegen bieden uitstekende doorstroommogelijkheden naar het mbo of andere bedrijfsopleidingen. Ook deze opleidingen duren vier jaar. Voor meer informatie klik hier.

Ontdekkende leerweg (ol)

De ontdekkende leerweg wordt aangeboden in leerjaar 1 en leerjaar 2. Deze leerweg sluit nauw aan op de manier van werken in het primair onderwijs. Een kleine groep docenten geeft les in meerdere vakken. Het onderwijs wordt optimaal afgestemd op leerbehoefte van de individuele leerling. In deze leerweg kunnen leerlingen met een tl/ha, kb/tl en bb/kb advies geplaatst. De ontdekkende leerweg sluit in leerjaar 3 prima aan op zowel de havo -, tl – als de bl -leerlijn. Voor meer informatie klik hier.