Op Johannes Bosco hebben we vijf brugklassen, verdeeld over 3 leerlijnen.

De TL-leerlijn

Tl/havo-brugklas
In deze klassen worden leerlingen met een tl/havo-advies en leerlingen met een tl-advies geplaatst. De leerlingen kunnen aan het einde van het schooljaar doorstromen naar het onderwijsniveau dat het beste aansluit bij hun capaciteiten, motivatie en ambitie. Dit betekent dat de leerlingen na deze brugklas kunnen doorstromen naar tl/(havo) 2 op Johannes Bosco, of naar havo 2 op Han Fortmann.

Kb/tl-brugklas
In kb/tl-brugklas worden leerlingen geplaatst met een kb/tl-advies en leerlingen met een kb-advies. Bij deze leerlingen is het nog niet precies duidelijk welke opleiding het beste bij hen past of de theoretisch leerweg of de kader-beroepsgerichte leerweg. De leerlingen kunnen aan het einde van het schooljaar vanuit de kb/tl-brugklas doorstromen naar tl 2 of naar
bb/kb 2.

De BL-leerlijn

Bb/kb-brugklas
In de bb/kb-brugklas worden leerlingen geplaatst met een bb/kb-advies en met een bb-advies. De leerlingen kunnen aan het einde van het schooljaar doorstromen naar de aansluitende tweede klas.

Bb-brugklas
De basisberoepsgerichte brugklas is bestemd voor leerlingen met een bb-advies met extra ondersteuningsbehoefte. De klassen bestaan uit kleine groepen, waardoor er meer tijd is voor extra ondersteuning. De leerlingen kunnen aan het einde van het schooljaar doorstromen naar de aansluitende tweede klas.

De OL-leerlijn

Ontdekkende leerweg
De ontdekkende leerweg is een brede brugklas waarin leerlingen met een tl/ha, kb/tl en bb/kb advies geplaatst kunnen worden. Deze brugklas sluit nauw aan op de manier van werken in het primair onderwijs. Een kleine groep docenten geeft les in meerdere vakken. Het onderwijs wordt optimaal afgestemd op leerbehoefte van de individuele leerling. Deze leerroute duurt twee schooljaren en sluit prima aan op leerjaar drie van havo, tl en kb. Meer informatie tref je hier aan.

Meer informatie voor groep 8-leerlingen is hier te lezen.