Jaaragenda, vakanties en verlofaanvragen

Jaaragenda

Rond de vierde schoolweek van het nieuwe schooljaar wordt digitaal een gedetailleerde agenda beschikbaar gesteld met alle belangrijke activiteiten en de dagen waarop geen les gegeven. Het aantal lesdagen per schooljaar is wettelijk vastgelegd. Een uitgebreide jaaragenda is te vinden op het leerling- en ouderportaal.

Vakanties

Schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
Tweede paasdag: maandag 13 april 2020
Meivakantie: woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020 (let op: wijkt af van andere jaren!)
Hemelvaartsvakantie: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020

Schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie: maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Tweede paasdag: maandag 5 april 2021
Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaartsvakantie: donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

Verlof buiten de schoolvakanties

Verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties
Buitengewoon verlof dienen de ouders ten minste een maand van tevoren schriftelijk aan te vragen bij de directeur. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen dit ook zelf doen. De directeur beslist over toekenning van het verlof en maakt de beslissing aan de betrokkenen bekend. Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke criteria die zijn opgenomen in de verlofregeling, lees hier de richtlijnen. Het is mogelijk om bijzonder verlof aan te vragen via het ouderportal Als u bent ingelogd kiest u “mijn kind” en vervolgens gaat u naar ‘Bijzonder verlof’; hierin kunt u datum, tijd en reden aangeven. Vervolgens krijgt u op uw scherm de boodschap dat de afmelding wordt afgehandeld. Klik hier voor verdere informatie over de leerplicht.

Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging kan hiervoor verlof worden verleend. Per religieus feest staat de directeur van de school in principe één vrije dag toe, met een maximum van twee vrije dagen per schooljaar. Hieruit vloeit voort dat een verzoek om extra vrije dagen om een religieuze feestdag in het buitenland te kunnen vieren, niet wordt gehonoreerd. Verlof voor een leerling vanwege een religieuze feestdag dient ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders aan de directeur te worden gemeld door een absentiemelding via het ouderportaal door te geven.

Topsportregeling
Aanvragen voor verlof tijdens lesuren of schooldagen om deel te nemen aan topsportactiviteiten dienen door de ouders als buitengewoon verlof aangevraagd te worden via het ouderportaal bij aanvragen ‘Bijzonder verlof’.