Jaaragenda, vakanties en verlofaanvragen

Jaaragenda

Rond de vierde schoolweek van het nieuwe schooljaar wordt digitaal een gedetailleerde agenda beschikbaar gesteld met alle belangrijke activiteiten en de dagen waarop geen les gegeven. Het aantal lesdagen per schooljaar is wettelijk vastgelegd. Een uitgebreide jaaragenda is te vinden op het leerling- en ouderportaal.

Vakanties

Schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie: maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2022
Tweede paasdag: maandag 18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsvakantie: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

Schooljaar 2022-2023.
Herfstvakantie: maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Tweede paasdag: maandag 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsvakantie: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Tweede pinksterdag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023

Verlof buiten de schoolvakanties

Verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties
Bijzonder verlof dienen de ouders ten minste een maand van tevoren aan te vragen bij de directeur. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen dit ook zelf doen. De directeur beslist over toekenning van het verlof en maakt de beslissing aan de betrokkenen bekend. Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke criteria die zijn opgenomen in de verlofregeling, lees hier de richtlijnen.
Bijzonder verlof dient u aan te vragen via het ouderportaal. Als u bent ingelogd kiest u “mijn kind” en vervolgens gaat u naar ‘Bijzonder verlof’; hierin kunt u datum, tijd en reden aangeven. Vervolgens krijgt u op uw scherm de boodschap dat de afmelding wordt afgehandeld. Klik hier voor verdere informatie over de leerplicht.

Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging kan hiervoor verlof worden verleend. Per religieus feest staat de directeur van de school in principe één vrije dag toe, met een maximum van twee vrije dagen per schooljaar. Hieruit vloeit voort dat een verzoek om extra vrije dagen om een religieuze feestdag in het buitenland te kunnen vieren, niet wordt gehonoreerd. Verlof voor een leerling vanwege een religieuze feestdag dient ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders aan de directeur te worden gemeld door een absentiemelding via het ouderportaal door te geven.

Verlof voor bezoek aan vervolgopleiding
Voor afwezigheid in verband met de keuze van een vervolgopleiding (bijvoorbeeld het bezoeken van een open dag) dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de decaan van de betreffende afdeling met een door ouders ondertekende absentiekaart.

Topsportregeling
Aanvragen voor verlof tijdens lesuren of schooldagen om deel te nemen aan topsportactiviteiten dienen door de ouders als buitengewoon verlof aangevraagd te worden via het ouderportaal bij aanvragen ‘Bijzonder verlof’.