Jaaragenda, vakanties en verlofaanvragen

Jaaragenda

Binnenkort wordt digitaal een gedetailleerde agenda beschikbaar gesteld met alle belangrijke activiteiten en de dagen waarop geen les wordt gegeven. Het aantal lesdagen per schooljaar is wettelijk vastgelegd. Een uitgebreide jaaragenda is te vinden op het leerling- en ouderportaal.

Vakanties

Schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede vrijdag: vrijdag 29 maart 2024 
Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024
Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2025
Tweede Paasdag: maandag 21 april 2025
Meivakantie: dinsdag 22 april t/m vrijdag 2 mei 2025
Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025
Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
Zomervakantie: maandag 14 juli 2025 t/m vrijdag 22 augustus 2025

Verlof buiten de schoolvakanties

Verlofregeling voor verlof buiten de schoolvakanties
Bijzonder verlof dienen de ouders ten minste een maand van tevoren aan te vragen bij de teamleider. Leerlingen van 18 jaar en ouder mogen dit ook zelf doen. De teamleider beslist over toekenning van het verlof en maakt de beslissing aan de betrokkenen bekend. Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke criteria die zijn opgenomen in de verlofregeling, lees hier de richtlijnen.
Bijzonder verlof dient u aan te vragen via het ouderportaal. Als u bent ingelogd kiest u “mijn kind” en vervolgens gaat u naar ‘Bijzonder verlof’; hierin kunt u datum, tijd en reden aangeven. Vervolgens krijgt u op uw scherm de boodschap dat de afmelding wordt afgehandeld. Klik hier voor verdere informatie over de leerplicht.

Verlof voor religieuze feestdagen
Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit religie of levensovertuiging kan hiervoor verlof worden verleend. Per religieus feest staat de directeur van de school in principe één vrije dag toe, met een maximum van twee vrije dagen per schooljaar. Hieruit vloeit voort dat een verzoek om extra vrije dagen om een religieuze feestdag in het buitenland te kunnen vieren, niet wordt gehonoreerd. Verlof voor een leerling vanwege een religieuze feestdag dient ten minste twee dagen van tevoren door één van de ouders aan de directeur te worden gemeld door een absentiemelding via het ouderportaal door te geven.

Verlof voor bezoek aan vervolgopleiding
Voor afwezigheid in verband met de keuze van een vervolgopleiding (bijvoorbeeld het bezoeken van een open dag) dient vooraf toestemming gevraagd te worden aan de decaan van de betreffende afdeling met een door ouders ondertekende absentiekaart.

Topsportregeling
Aanvragen voor verlof tijdens lesuren of schooldagen om deel te nemen aan topsportactiviteiten dienen door de ouders als buitengewoon verlof aangevraagd te worden via het ouderportaal bij aanvragen ‘Bijzonder verlof’.