Voor de eerste en de tweede klassen zijn er twee toetsweken: een in april en een aan het einde van het schooljaar. Per dag maken de leerlingen een of meer toetsen. In deze weken vervallen de lessen of er zijn andere activiteiten. Vanaf leerjaar drie zijn er vier toetsweken per schooljaar. In de leerjaren havo 4 en vwo 4 en 5 zijn er behalve deze toetsweken ook toetsbanduren. Tijdens de toetsweken kan aan leerlingen geen buitengewoon vakantieverlof worden verleend. Gemiste toetsen worden in overleg met de docent en/of de teamleider op een vastgesteld inhaalmoment ingehaald.

Examenreglement
Het  examenreglement van 2023-2024 is hier te lezen. Nadere informatie over de examens is terug te lezen op het leerlingen- en ouderportaal.

Pta’s 2023-2024
Hieronder staan de programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s)

Toetsprogramma’s 2023-2024
Toetsprogramma havo 4
Toetsprogramma vwo 4
Toetsprogramma vwo 5

Pta’s 2023-2024
Pta havo 5
Pta vwo 6
Maatwerk pta’s voor overstappers van vwo 5 naar havo 5

Toetsroosters 2023-2024
Toetsrooster vwo 4
Toetsrooster vwo 5
Toetsrooster havo 4 en 5