Voor de eerste en de tweede klassen zijn er twee toetsweken: een in april en een aan het einde van het schooljaar. Per dag maken de leerlingen een of meer toetsen. In deze weken vervallen de lessen of er zijn andere activiteiten. Vanaf leerjaar drie zijn er vier toetsweken per schooljaar. In de leerjaren havo 4 en vwo 4 en 5 zijn er behalve deze toetsweken ook toetsbanduren. Tijdens de toetsweken kan aan leerlingen geen buitengewoon vakantieverlof worden verleend. Gemiste toetsen worden in overleg met de docent en/of de teamleider op een vastgesteld inhaalmoment ingehaald.

Examenreglement
Klik hier voor het examenreglement van 2021-2022 (let op: versie april ’22, aangepast ivm corona-maatregelen CE).
Nadere informatie over de examens is terug te lezen op het leerlingen- en ouderportaal.

Pta’s 2021-2022
Hieronder staan de programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s)
pta havo-4
pta havo-5
pta vwo-4
klik hier voor erratum biologie vwo-4 m.i.v. 17-12-2021
pta vwo-5
klik hier voor gewijzigd pta vwo 5 beco m.i.v. 03-12-2021
klik hier voor gewijzigd pta vwo 5 Duits m.i.v. 25 -01-2022
pta vwo-6

Klik hier voor de bijlage pta’s bovenbouw

Toetsbanden 2021-2022.
toetsbanduren havo-4
toetsbanduren vwo-4
toetsbanduren vwo-5