Voor de eerste en de tweede klassen zijn er twee toetsweken: een in april en een aan het einde van het schooljaar. Per dag maken de leerlingen een of meer toetsen. In deze weken vervallen de lessen of er zijn andere activiteiten. Vanaf leerjaar drie zijn er vier toetsweken per schooljaar. In de leerjaren havo 4 en vwo 4 en 5 zijn er behalve deze toetsweken ook toetsbanduren. Tijdens de toetsweken kan aan leerlingen geen buitengewoon vakantieverlof worden verleend. Gemiste toetsen worden in overleg met de docent en/of de teamleider op een vastgesteld inhaalmoment ingehaald.

Examenreglement
Het gewijzigde examenreglement van 2020-2021 is hier te vinden. Nadere informatie over de examens is terug te lezen op het leerlingen- en ouderportaal.

Pta’s 2020-2021
Hieronder staan de programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s) van het schooljaar 2020-2021.
Op alle schoolexamenonderdelen in de pta’s is het examenreglement van toepassing.

pta havo-4
pta havo-5
pta vwo-4
pta vwo-5
pta vwo-6

Toetsbanden 2020-2021
havo-4 toetsband
vwo-4 toetsband
vwo-5 toetsband