Toetsen en examens

Voor de eerste en de tweede klassen zijn er twee toetsweken: een in april en een aan het einde van het schooljaar. Per dag maken de leerlingen een of meer toetsen. In deze weken vervallen de lessen of er zijn andere activiteiten. Vanaf leerjaar drie zijn er vier toetsweken per schooljaar. In de leerjaren havo 4 en vwo 4 en 5 zijn er behalve deze toetsweken ook toetsbanduren. Tijdens de toetsweken kan aan leerlingen geen buitengewoon vakantieverlof worden verleend. Gemiste toetsen worden in overleg met de docent en/of de teamleider op een vastgesteld inhaalmoment ingehaald.

Klas 3 toetsweek 2. Klik hier voor de toetsverdeling per dag

Klas 4,5 en 6: SE-en Toetsweek 2. Klik hier voor het toetsrooster

Klik hier voor het examenreglement. Nadere informatie over de examens is terug te lezen op het leerlingen- en ouderportaal.

Programma van toetsing en afsluiting (pta’s)
Op alle schoolexamenonderdelen in de pta’s is het examenreglement van toepassing.

Let op: in verband met de corona-maatregelen zijn er wijzigingen in het pta van de examenklassen !

Wanneer ben je geslaagd? Lees onderstaande flyers:
Samenvatting zak-slaag-regeling havo
Samenvatting zak-slaag-regeling vwo

havo 5 (pta) (aanpassing pta havo 5 handvaardigheid)
vwo 6 (pta) (aanpassing pta vwo 6 scheikunde)

toetsprogramma havo 4 (pta) aangepast i.v.m. Corona
toetsbanden havo 4
toetsprogramma vwo 4 (pta) aangepast i.v.m. Corona
toetsbanden vwo 4
toetsprogramma vwo 5 (pta) aangepast i.v.m. Corona
toetsbanden vwo 5