Maatschappelijke vaardigheden

Het ontwikkelen van vaardigheden loopt als een rode draad door ons onderwijs. Het leren en ontwikkelen van vaardigheden vinden we heel belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat we kinderen vertrouwd maken met wat er in onze samenleving gebeurt. Onze leerlingen spelen, nu en in de toekomst, immers een rol in die samenleving. Vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat wil ik voor anderen betekenen? Welke vervolgopleiding ga ik straks kiezen? spelen daarbij een belangrijke rol.

Het ontwikkelen van maatschappelijke vaardigheden

We onderscheiden op Johannes Bosco de ontwikkeling op drie domeinen: Het persoonlijk domein (leren leren), het maatschappelijk domein (leren leven) en het beroepsdomein (leren kiezen).

Het maatschappelijk domein: leren leven

In dit domein besteden we veel aandacht aan het bewust worden van waarden en normen. Samen met klasgenoten worden activiteiten en opdrachten gedaan, die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken. Voor het optimaal functioneren van leerlingen en de persoonlijke ontwikkeling zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordacht beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening met elkaar houden onmisbaar. Het doel is om op basis van zelfvertrouwen, eigenwaarde en respect te kunnen ‘samen leven’ met anderen in een complexe maatschappij. De onderwerpen die bij dit domein aan de orde komen zijn Kracht in Controle (KIC), Burgerschapsvorming en Mediawijsheid.

Enkele maatschappelijke activiteiten op JB zijn lees hier verder.