Vrijwilligerswerk

JB-doet

In lijn met deze landelijke vrijwilligers dag ‘NL-doet’ organiseren we in de onderbouw ‘JB-doet mee’.
Het betreft een maatschappelijk programma waarin leerlingen vrijwilligers activiteiten in Heerhugowaard en omgeving uitvoeren. Er wordt ook een ‘Goede doelen-programma’ aan ‘JB-doet mee’ gekoppeld, waarin leerlingen geld inzamelen voor een maatschappelijk doel in de regio.

Natuur en milieu

Sup It Up

Een actueel thema op JB is duurzaamheid. In het kader daarvan zijn de tweedejaars vorige week de Alkmaarse grachten op gegaan op een supboard en hebben onderweg (plastic) zwerfafval verzameld. Ook langs de waterkant en in de wijk zijn vuilniszakken vol met afval verzameld door onze leerlingen. Het Sup it Up-project is, naast een leuke klassenactiviteit, ook een goed initiatief om bewustwording te creëren bij jongeren. Het buiten-leren, het nemen van maatschappelijke verantwoording en suppen op het water, is een geslaagde formule.

Politiek

De Haagse Tribune

In leerjaar 3 nemen onze leerlingen deel aan het project De Haagse Tribune. Bij De Haagse Tribune volgt een schoolklas een educatief dagprogramma op en rond het Binnenhof. Doel is leerlingen op locatie ervaring op te laten doen met politiek, democratie en de rechtsstaat. Binnen het programma Politiek leren leerlingen de Nederlandse politiek en democratie beter begrijpen en ontdekken welke rol zij en anderen daarin kunnen spelen. Gedurende de dag leren leerlingen hoe onze parlementaire democratie werkt, ontdekken leerlingen hoe zij zelf een onderwerp op de politieke agenda kunnen zetten en hoe een politicus daarover samen met anderen een besluit neemt. Daarnaast bezoeken we de Ridderzaal en de publieke tribune van de Eerste Kamer. Kortom: een uiterst leerzame en leuke dag.

Geschiedenis

Ravensbrückreis

Ieder jaar bestaat voor een kleine groep leerlingen van het derde leerjaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een reis naar Berlijn met als zwaartepunt een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Ravensbrück. Aan deze reis nemen leerlingen van de locaties Johannes Bosco en Han Fortmann, het Clusius College en het Huygens College gezamenlijk deel.

Naast Ravensbrück wordt een bezoek gebracht aan het ‘Holocaust Monument’. Er wordt een kijkje genomen in de Gedächtniskirche en bij Checkpoint Charlie. De leerlingen hebben ook vrije tijd, die zij vaak doorbrengen door te shoppen in Unter den Linden, de ‘Kalverstraat’ van Berlijn.

De reis duurt vijf dagen en wordt financieel hoofdzakelijk mogelijk gemaakt door het Vrouwencomité Ravensbrück. Ook de deelnemende scholen dragen een deel van de kosten. Voor ouders is er daarom maar een kleine bijdrage te voldoen om de reis voor een leerling mogelijk te maken.