Steeds meer leerstof en lesmethodes worden ook digitaal aangeboden. Daarom werken onze leerlingen vanaf de brugklas met hun eigen notebook. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (elo) steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie op maatwerk en het belang van eigentijds, inspirerend en gevarieerd onderwijs. Op deze manier bereiden we onze leerlingen voor op een succesvolle stap naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt, waar digitaal leren veelal praktijk is.

Maatwerk

Een eigen notebook biedt de leerlingen de mogelijkheid op bepaalde momenten klassikale of individuele opdrachten uit te voeren. Digitaal werken maakt meer maatwerk mogelijk, omdat de leerlingen op deze manier op hun eigen niveau en tempo kunnen werken. Het hebben van een eigen laptop sluit ook goed aan bij het flexonderwijs. In de kernlessen wordt alle basisleerstof aangeboden en kan de laptop samen met de leerboeken gebruikt worden om informatie op te zoeken en opdrachten te maken.
In de flexlessen kan de leerstof worden verbreed, verdiept of extra worden geoefend. Ook hier speelt de laptop een ondersteunende rol.
Thuis kan de laptop weer gebruikt worden bij het afronden van het huiswerk en het voorbereiden van de toetsen.

Digi-flex

In de brugklas krijgen de leerlingen ict-lessen aangeboden binnen de flexlessen. Leerlingen leren omgaan met het schooladministratiesysteem SOM en met het werken in de elektronische leeromgeving (elo). Daarnaast krijgt de leerling ook lessen in het maken van een PowerPointpresentatie en in het werken met programma’s als Word en Excel.

Ook hogere leerjaren kunnen naar de digi-flexlessen voor vragen over digitale vaardigheden.

Notebook én boeken

Hoe enthousiast we er ook over zijn, op onze school is digitaal leren geen opzichzelfstaand doel. Het heeft een ondersteunende functie en we gebruiken het alleen als het iets toevoegt aan het leerproces. De leerlingen zitten dus niet ‘de hele dag achter de computer’. Notebooks hebben een plaats náást de leerboeken en zorgen zo voor de nodige variatie.

Naast de mogelijkheid om een eigen notebook mee te nemen, faciliteert het Trinitas College de aanschaf van een door ons geselecteerd model en financieren we een bijbehorend servicepakket. Voor iedere leerling met een passend advies moet de toegang tot onze scholen mogelijk zijn. Daarom treffen we in individuele gevallen afgestemde regelingen als dit i.v.m. de kosten noodzakelijk is. Klik hier voor de informatiefolder.