Johannes Bosco, locatie van het Trinitas College

De locatie Johannes Bosco is de vmbo-locatie van het Trinitas College.
In 2006 zijn de Waardse Kil en Don Bosco gefuseerd tot Johannes Bosco. De Don Bosco was het oudste onderdeel van de school. De Don Bosco is in 1959 gesticht als een school voor ULO en verzorgde nadien jarenlang het mavo-onderwijs in Heerhugowaard aan de Bickerstraat en de Van Foreeststraat. In 1974 werd de toenmalige technische school Waardse Kil gesticht door het bestuur van de Don Bosco-mavo. In 1994 fuseerde de Waardse Kil met een andere vmbo-school, de St. Elisabeth te De Goorn.

In 1997 zijn de drie scholen Han Fortmann College, Don Bosco Mavo en de Waardse Kil (voorbereidend beroepsonderwijs) gefuseerd. Zij bleven tot 2006 gehuisvest in hun oorspronkelijke gebouwen. In 2006 betrokken de Don Bosco Mavo en de Waardse Kil samen het gebouw aan de Hectorlaan en dat werd de vmbo-locatie Johannes Bosco van het Trinitas College. Het Han Fortmann College betrok zijn nieuwe gebouw aan de Beukenlaan en werd het de havo/vwo-locatie Han Fortmann van het Trinitas College.

Johannes Bosco beschikt over een prachtig gebouw met moderne lokalen, ruime praktijklokalen met de nieuwste apparatuur en een fantastische sporthal.
De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard is het bevoegd gezag van het Trinitas College.

Wie was Johannes Bosco?

De Italiaanse priester Giovanni Bosco (1815-1888) leerde tijdens zijn studie de trieste levensomstandigheden van kinderen kennen in de voorsteden van Turijn. Het werd zijn roeping om verbetering te brengen in de situatie van achtergestelde, kansarme jongeren. In 1859 richtte hij hiertoe een religieuze congregatie op die uitgroeide tot een wereldwijde organisatie. Zijn sterfdag, 31 januari, herdenken we met onze jaarlijkse Johannes Bosco-dag, gekoppeld aan de landelijke NL-Doetdag in het voorjaar.

Academische opleidingsschool

Het Trinitas College en daarmee Johannes Bosco maakt onderdeel uit van de geaccrediteerde Academische Opleidingsschool Noord Holland West. Dit betekent dat in nauwe samenwerking met verschillende instituten voor docentenopleidingen (waaronder de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam), studenten de gelegenheid krijgen om op onze school het onderwijsvak te leren. Dit alles onder de deskundige begeleiding van hiertoe professioneel geschoolde docenten.