Schoolgids

Regels en afspraken

Han FortmannSchoolgids

Op het Han Fortmann hebben we een aantal regels en afspraken. In het menu zijn onze huisregels, de afspraken over huiswerk en de afspraken rond verzuim terug te vinden. Hieronder is allerlei andere informatie te vinden over hoe het werkt op het Han Fortmann. Bevorderingsnormen Aan de hand van de bevorderingsregels wordt bepaald of een… Read more »

Lees verder

Goethe Zertifikat Duits

Han FortmannSchoolgids

In het huidige Europa is het belangrijker dan ooit om je in meer dan één vreemde taal verstaanbaar te kunnen maken. Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie en speelt bovendien naast Engels een belangrijke rol als algemene omgangs- en handelstaal. Een certificaat Duits is een investering in de toekomst en kan… Read more »

Lees verder

Delf Scolaire

Han FortmannSchoolgids

Wat is Delf scolaire?DELF staat voor “ Diplôme d’ étude en langue Française”. Het is een officieel Frans taalexamen (een beetje te vergelijken met Cambridge), dat overal ter wereld wordt afgenomen en dat leidt tot een diploma waarmee de leerling zijn/haar mate van taalbeheersing kan aantonen. Delf bestaat uit verschillende niveaus van het Europees Referentiekader:… Read more »

Lees verder

Huisregels

Han FortmannSchoolgids

We gaan ervan uit dat alle leerlingen het liefst een prettige en veilige school bezoeken, waar ze zich op hun gemak voelen én de kans krijgen om zoveel mogelijk te leren. Daarom verwachten we van leerlingen dat zij zich houden aan onderstaande regels. En dan nog een paar zaken… Schade die een leerling aan het… Read more »

Lees verder

Pre University College

Han FortmannSchoolgids

Het Trinitas College is lid van het scholennetwerk Pre University College (PUC) van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). Deze samenwerking is gericht op talentontwikkeling van gemotiveerde leerlingen uit 4, 5 of 6 vwo, die een extra uitdaging aan kunnen en die willen ervaren wat studeren aan een universiteit is. Leerlingen worden geselecteerd om deel… Read more »

Lees verder

Afspraken over huiswerk

Han FortmannSchoolgids

Huiswerk niet kunnen maken Het kan voorkomen dat een leerling wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden zijn huiswerk niet heeft kunnen maken. De leerling kan dan bij de receptie huiswerkvrij vragen op vertoon van een briefje van de ouders. Als een leerling denkt om een andere reden het huiswerk niet te kunnen doen, vraagt hij… Read more »

Lees verder

Afspraken rond verzuim

Han FortmannSchoolgids

Afwezigheid Afwezigheid van een leerling dient op de eerste dag ervan via het ouderportaal door de ouder aan de school te worden gemeld, indien mogelijk vóór 8.30 uur. Vooraf bekend zijnde afwezigheid, zodra bekend, afmelden via het ouderportaal. Ziekmeldingen en absentie kunnen ook via het ouderportaal doorgegeven worden. Als u bent ingelogd kiest u “mijn… Read more »

Lees verder

Toetsen en examens

Han FortmannSchoolgids

Voor de eerste en de tweede klassen zijn er twee toetsweken: een in april en een aan het einde van het schooljaar. Per dag maken de leerlingen een of meer toetsen. In deze weken vervallen de lessen of er zijn andere activiteiten. Vanaf leerjaar drie zijn er vier toetsweken per schooljaar. In de leerjaren havo… Read more »

Lees verder

Jaaragenda, vakanties en verlofaanvragen

Han FortmannSchoolgids

Jaaragenda Binnenkort wordt digitaal een gedetailleerde agenda beschikbaar gesteld met alle belangrijke activiteiten en de dagen waarop geen les wordt gegeven. Het aantal lesdagen per schooljaar is wettelijk vastgelegd. Een uitgebreide jaaragenda is te vinden op het leerling- en ouderportaal. Vakanties Schooljaar 2023-2024 Herfstvakantie: maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2023Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024Voorjaarsvakantie: maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024Goede vrijdag: vrijdag 29 maart… Read more »

Lees verder

Toelating en aanmelding

Han FortmannSchoolgids

Eerste leerjaarVan de basisschool ontvang je in groep 8 het definitieve schooladvies. De meeste basisscholen geven dit advies in de week van 18 maart. Dit advies heb je nodig bij het aanmelden bij onze school. In de regio is afgesproken om de digitale aanmelding bij middelbare scholen vanaf 1 maart mogelijk te maken. Je kunt… Read more »

Lees verder