Schoolgids

De bovenbouw

Han FortmannSchoolgids

Doorstroom na het derde leerjaar Op zowel havo als vwo is er aan het einde van het derde leerjaar opnieuw een keuzemoment: de leerlingen kiezen een vervolgopleiding en een examenprofiel (zie ‘De bovenbouw’). Die keuze is gebaseerd op de capaciteiten, de belangstelling en de wensen met betrekking tot vervolgopleiding en een later beroep. De decanen… Read more »

Lees verder

Doorstromen op het Han Fortmann

Han FortmannSchoolgids

Hieronder is het doorstroomschema binnen het Han Fortmann te vinden.Voor meer informatie over toelating en aanmelding klik hier.

Lees verder

Dit doen wij ook!

Han FortmannSchoolgids

Op het Han Fortmann doen we nog veel meer dan alleen leren in een klaslokaal! We zijn een zeer actieve school en hebben we veel te bieden. Zo zijn we: Een school waar je binnen en buiten leert, lees hier verder. Een school waar we het belangrijk vinden om leerlingen tijdens hun schooltijd kennis te… Read more »

Lees verder

Binnen en buiten leren

Han FortmannSchoolgids

Leren doe je niet alleen in het klaslokaal. We combineren op het Han Fortmann theorie met leren in en van de praktijk. Daarom organiseren we naast de lessen ook stages en allerlei excursies en halen we de buitenwereld binnen op het Han Fortmann. Iedere jaarlaag heeft een excursie die gericht is op het brede domein… Read more »

Lees verder

Culturele en maatschappelijke activiteiten

Han FortmannSchoolgids

We vinden het belangrijk om leerlingen tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met verschillende aspecten van onze samenleving. Alle leerjaren maken regelmatig kennis met culturele en maatschappelijke activiteiten. Zo gaan ze naar voorstellingen in theater ‘Cool’ of nodigen we artiesten en theatergroepen met voorstellingen rond maatschappelijke thema’s uit in onze eigen aula. Maatschappelijk actiefBrugklassers… Read more »

Lees verder

Model European Parliament

Han FortmannSchoolgids

Wat is het MEP?MEP staat voor Model European Parliament. Het MEP is een rollenspel waarbij leerlingen het Europese Parlement naspelen en oplossingen te bedenken voor problemen waar de EU mee geconfronteerd wordt. Uiteindelijk krijg je voor je inspanningen een cijfer dat meetelt als een praktische opdracht voor de vakken geschiedenis en maatschappijleer. Het MEP Noord-Holland… Read more »

Lees verder

Oog voor techniek

Han FortmannSchoolgids

TechnieklessenAlle brugklassers en havo 2-leerlingen krijgen lessen techniek. Het is een kans voor alle leerlingen om bezig te zijn met onderzoeken en ontwerpen op zowel praktisch als theoretisch gebied. De hoofdthema’s daarbij zijn: grondstoffen, materialen, robotica, elektronica, 3D CAD-tekenen en 3D printen. Leerlingen gaan zelf aan de slag in de lessen en ontdekken hoe de… Read more »

Lees verder

Elke leerling een notebook

Han FortmannSchoolgids

De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarom werken onze leerlingen vanaf de brugklas met hun eigen notebook. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (elo) steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie op maatwerk en het belang van eigentijds,… Read more »

Lees verder

Goethe Zertifikat Duits

Han FortmannSchoolgids

In het huidige Europa is het belangrijker dan ooit om je in meer dan één vreemde taal verstaanbaar te kunnen maken. Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie en speelt bovendien naast Engels een belangrijke rol als algemene omgangs- en handelstaal. Een certificaat Duits is een investering in de toekomst en kan… Read more »

Lees verder

Cambridge Advanced English

Han FortmannSchoolgids

Het CAE op het Han FortmannHet Han Fortmann biedt leerlingen in de bovenbouw van het vwo de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het ESOL-examen voor het Certificate in Advanced English. Er is gekozen voor het CAE omdat het voor de leerlingen een flinke uitdaging zal betekenen en het bovendien een uitstekende voorbereiding is… Read more »

Lees verder