Schoolgids

Onze activiteiten

Han FortmannSchoolgids

Op het Han Fortmann doen we nog veel meer dan alleen leren in een klaslokaal! We zijn een zeer actieve school en hebben we veel te bieden. Zo zijn we: En verder ….. Zijn we een sportieve school Het Han Fortmann is een sportieve school. We beschikken over een prachtige sportaccommodatie. De buitenlessen lichamelijke opvoeding… Read more »

Lees verder

Binnen en buiten leren

Han FortmannSchoolgids

Leren doe je niet alleen in het klaslokaal. We combineren op het Han Fortmann theorie met leren in en van de praktijk. Daarom organiseren we naast de lessen ook stages en allerlei excursies en halen we de buitenwereld binnen op het Han Fortmann. Iedere jaarlaag heeft een excursie die gericht is op het brede domein… Read more »

Lees verder

Culturele en maatschappelijke activiteiten

Han FortmannSchoolgids

We vinden het belangrijk om leerlingen tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met verschillende aspecten van onze samenleving. Alle leerjaren maken regelmatig kennis met culturele en maatschappelijke activiteiten. Zo gaan ze naar voorstellingen in theater ‘Cool’ of nodigen we artiesten en theatergroepen met voorstellingen rond maatschappelijke thema’s uit in onze eigen aula. Maatschappelijk actiefBrugklassers… Read more »

Lees verder

Model European Parliament

Han FortmannSchoolgids

Wat is het MEP?MEP staat voor Model European Parliament. Het MEP is een simulatie waarbij leerlingen het Europees Parlement naspelen en waarbij de prestaties van de deelnemers beoordeeld worden. Er worden in commissievergaderingen resoluties geformuleerd, over wezenlijke Europese vraagstukken, die in een Algemene Vergadering (in het Gemeentehuis in Haarlem) verdedigd worden. Uiteindelijk krijgen de deelnemers… Read more »

Lees verder

Oog voor techniek

Han FortmannSchoolgids

TechnieklessenAlle leerlingen in klas 1 en 2 (met uitzondering van leerlingen in de vwo/gymklassen) krijgen lessen techniek. Het is een kans voor alle leerlingen om bezig te zijn met onderzoeken en ontwerpen op zowel praktisch als theoretisch gebied. De hoofdthema’s daarbij zijn: grondstoffen, materialen, robotica, elektronica, 3D CAD-tekenen en 3D printen. Leerlingen gaan zelf aan… Read more »

Lees verder

Digitaal onderwijs: elke leerling een notebook

Han FortmannSchoolgids

De digitale wereld gaat niet aan onze school voorbij. Steeds meer leerstof en lesmethodes worden digitaal aangeboden. Daarom werken onze leerlingen vanaf de brugklas met hun eigen notebook. Daarnaast wordt ook de elektronische leeromgeving (elo) steeds intensiever binnen het leerproces ingezet. Deze ontwikkeling sluit aan bij onze visie op maatwerk en het belang van eigentijds,… Read more »

Lees verder

Voor wie wat extra’s wil leren of doen

Han FortmannSchoolgids

Extra lessen Engels, Frans, Duits Voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen in talen, bieden de vakken Engels (alleen vwo), Frans en Duits de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor respectievelijk het Cambridge Certificate of English, het DELF scolaire (Frans), en het Goethe Zertifikat (Duits). Cambridge Advanced EnglishVanaf het schooljaar 2007/08, biedt de school… Read more »

Lees verder

Cambridge Advanced English

Han FortmannSchoolgids

Het CAE op het Han FortmannHet Han Fortmann biedt leerlingen in de bovenbouw van het vwo de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het ESOL-examen voor het Certificate in Advanced English. Er is gekozen voor het CAE omdat het voor de leerlingen een flinke uitdaging zal betekenen en het bovendien een uitstekende voorbereiding is… Read more »

Lees verder

Delf Scolaire

Han FortmannSchoolgids

Wat is Delf scolaire?DELF staat voor “ Diplôme d’ étude en langue Française”. Het is een officieel Frans taalexamen (een beetje te vergelijken met Cambridge), dat overal ter wereld wordt afgenomen en dat leidt tot een diploma waarmee de leerling zijn/haar mate van taalbeheersing kan aantonen. Delf bestaat uit verschillende niveaus van het Europees Referentiekader:… Read more »

Lees verder

Goethe Zertifikat Duits

Han FortmannSchoolgids

In het huidige Europa is het belangrijker dan ooit om je in meer dan één vreemde taal verstaanbaar te kunnen maken. Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie en speelt bovendien naast Engels een belangrijke rol als algemene omgangs- en handelstaal. Een certificaat Duits is een investering in de toekomst en kan… Read more »

Lees verder