Wat is Delf scolaire?
DELF staat voor “ Diplôme d’ étude en langue Française”. Het is een officieel Frans taalexamen (een beetje te vergelijken met Cambridge), dat overal ter wereld wordt afgenomen en dat leidt tot een diploma waarmee de leerling zijn/haar mate van taalbeheersing kan aantonen. Delf bestaat uit verschillende niveaus van het Europees Referentiekader: A1, A2, B1, B2. Er worden vier vaardigheden getoetst: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Nut/voordelen
1. Delf scolaire B1 en B2 wordt erkend door Franse universiteiten.
2. Het staat goed op je CV.
3. Het geeft je diploma meerwaarde, vooral als je een internationale betrekking ambieert. (bedrijven zoals Unilever, Shell, Phillips, Stork, Center Parcs, Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis etc. hebben wereldwijd hun eigen instellingen.)

Delf op het HF
Er wordt een extra lesuur structureel ingeroosterd ter voorbereiding op het Delfexamen. Voor de examenleerlingen die volgend jaar hun vwo-diploma behalen is het tevens een heel goede voorbereiding op de eigen SE-toetsen en het CE, waarin ook alle vaardigheden aan bod komen.

Wie kan/ mag meedoen?
De leerling moet volledige inzet tonen en bereid zijn om een lesuur alleen maar met de Franse taal bezig te zijn: voertaal = doeltaal. De lessen zullen meteen in het nieuwe schooljaar beginnen en al snel weet je dan of je in aanmerking komt voor het examen in maart of in juni. Dit hangt af van je inzet en van je kennis.

Kosten
Het examengeld voor de individuele leerling bedraagt:
• € 120 voor B1 of € 130 voor B2. De helft van dit bedrag gaat op rekening van school.