Voorwoord en wie zijn wij?

Voorwoord

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen[1],

Hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar op het Han Fortmann

In deze online schoolgids is veel informatie te vinden over het onderwijs op het Han Fortmann en over de onderwijsorganisatie. Belangrijke informatie waar u van op de hoogte moeten zijn om de samenwerking school, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te realiseren.

Uitgebreide informatie over onze school, het onderwijs, het Trinitas College en de Pontis Onderwijsgroep waar wij deel van uitmaken vindt u ook nog terug op de andere pagina’s van onze website www.trinitascollege.nl . U kunt daar ook veel regelingen en protocollen terugvinden.

Is u iets niet duidelijk?

Neem dan gerust contact op met de mentor en/of de teamleider.

Namens alle medewerkers wens ik iedereen een fijn en succesvol schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Tjebbe Bosma

Directeur Han Fortmann


[1] Overal in deze gids waar ‘ouders’ staat, kan ook ‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ worden gelezen. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ of ‘hen’ worden gelezen.

Wie zijn wij?

Han Fortmann, kansen, keuzes en kwaliteit
De locatie Han Fortmann is de tl/havo-, havo- en vwo-afdeling van het Trinitas College.
Vanuit het perspectief van kansen die wij de leerlingen bieden, keuzes die de leerlingen zelf kunnen maken en kwaliteit waar wij samen met onze leerlingen voor gaan, heeft het Han Fortmann zijn onderwijsprogramma opgebouwd. Ons gebouw ligt aan de Beukenlaan in een groene, rustige omgeving naast de sportcomplexen ‘Waardergolf’ en ‘De Kabel’.

Het in 1973 opgerichte Han Fortmann College verzorgde havo- en atheneum-onderwijs aan de lBevelandseweg. In 1997 zijn de drie scholen Han Fortmann College, Don Bosco Mavo en de Waardse Kil (voorbereidend beroepsonderwijs) gefuseerd. Zij bleven tot 2006 gehuisvest in hun oorspronkelijke gebouwen. In 2006 betrok het Han Fortmann College zijn nieuwe gebouw aan de Beukenlaan en werd het de havo/vwo-locatie Han Fortmann van het Trinitas College. De Don Bosco Mavo en de Waardse Kil betrokken samen het gebouw aan de Hectorlaan en dat werd de vmbo-locatie Johannes Bosco van het Trinitas College.
Het Trinitas College en het Regius College zijn per 1 januari 2022 bestuurlijk gefuseerd en gaan verder onder de vlag van de Pontis Onderwijsgroep. Door de fusie bundelen de scholen de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod, de kwaliteit van de ondersteunende diensten en aantrekkelijk werkgeverschap. De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de vier scholen van het Trinitas College en het Regius College ressorteren. De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Wie was Han Fortmann? 
Han Fortmann (1912-1970) was als priester o.a. hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie. Deze vrijzinnige denker was op vele terreinen maatschappelijk actief. Hij had veel belangstelling voor andere culturen en religies. Uit zijn omvangrijk werk spreekt een grote betrokkenheid bij de mens in al zijn kwetsbaarheid.

Academische opleidingsschool
Het Trinitas College en daarmee het Han Fortmann maakt onderdeel uit van de geaccrediteerde Academische Opleidingsschool Noord Holland West. Dit betekent dat in nauwe samenwerking met verschillende instituten voor docentenopleidingen (waaronder de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam), studenten de gelegenheid krijgen om op onze school het onderwijsvak te leren. Dit alles onder de deskundige begeleiding van hiertoe professioneel geschoolde docenten.