Han Fortmann, kansen, keuzes en kwaliteit
De locatie Han Fortmann is de havo- en vwo-afdeling van het Trinitas College.
Vanuit het perspectief van kansen die wij de leerlingen bieden, keuzes die de leerlingen zelf kunnen maken en kwaliteit waar wij samen met onze leerlingen voor gaan, heeft het Han Fortmann zijn onderwijsprogramma opgebouwd.

Het in 1973 opgerichte Han Fortmann College verzorgde havo- en atheneum-onderwijs aan de Bevelandseweg. In 1997 zijn de drie scholen Han Fortmann College, Don Bosco Mavo en de Waardse Kil (voorbereidend beroepsonderwijs) gefuseerd. Zij bleven tot 2006 gehuisvest in hun oorspronkelijke gebouwen. In 2006 betrok het Han Fortmann College zijn nieuwe gebouw aan de Beukenlaan en werd het de havo/vwo-locatie Han Fortmann van het Trinitas College. De Don Bosco Mavo en de Waardse Kil betrokken samen het gebouw aan de Hectorlaan en dat werd de vmbo-locatie Johannes Bosco van het Trinitas College. Ons gebouw ligt aan de Beukenlaan in een groene, rustige omgeving naast de sportcomplexen ‘Waardergolf’ en ‘De Kabel.’

De Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard is het bevoegd gezag van het Trinitas College. Per 1 januari 2022 vindt er een besturenfusie plaats met het Regius College uit Schagen. Een groter bestuur geeft Han Fortmann en Johannes Bosco nog meer ruimte het eigen gezicht te behouden en onderwijskundig up to date te blijven.

Wie was Han Fortmann? 
Han Fortmann (1912-1970) was als priester o.a. hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie. Deze vrijzinnige denker was op vele terreinen maatschappelijk actief. Hij had veel belangstelling voor andere culturen en religies. Uit zijn omvangrijk werk spreekt een grote betrokkenheid bij de mens in al zijn kwetsbaarheid.

Academische opleidingsschool
Het Trinitas College en daarmee het Han Fortmann maakt onderdeel uit van de geaccrediteerde Academische Opleidingsschool Noord Holland West. Dit betekent dat in nauwe samenwerking met verschillende instituten voor docentenopleidingen (waaronder de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam), studenten de gelegenheid krijgen om op onze school het onderwijsvak te leren. Dit alles onder de deskundige begeleiding van hiertoe professioneel geschoolde docenten.