Welkom bij het Han Fortmann

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen[1],

Hartelijk welkom in dit nieuwe schooljaar op het Han Fortmann

In deze online schoolgids is veel informatie te vinden over het onderwijs op het Han Fortmann en over de onderwijsorganisatie. Belangrijke informatie waar jullie van op de hoogte moeten zijn om de samenwerking school, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te realiseren.

Uitgebreide informatie over onze school, het onderwijs, het Trinitas College en de Pontis Onderwijsgroep waar wij deel van uitmaken vinden jullie ook nog terug op de andere pagina’s van onze website www.trinitascollege.nl . U kunt daar ook veel regelingen en protocollen terugvinden.

Is u iets niet duidelijk?

Neem dan gerust contact op met de mentor en/ of de teamleider.

Namens alle medewerkers wens ik iedereen een fijn en succesvol schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Tjebbe Bosma
Directeur Han Fortmann


[1] Overal in deze gids waar ‘ouders’ staat, kan ook ‘ouder’ of ‘verzorger(s)’ worden gelezen. Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ worden gelezen.