Voor wie wat extra’s wil leren of doen

Extra lessen Engels, Frans, Duits

Voor leerlingen die zich verder willen ontwikkelen in talen, bieden de vakken Engels (alleen vwo), Frans en Duits de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor respectievelijk het Cambridge Certificate of English, het DELF scolaire (Frans), en het Goethe Zertifikat (Duits).

Cambridge Advanced English
Vanaf het schooljaar 2007/08, biedt de school voor leerlingen in de bovenbouw van het vwo de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het ESOL-examen voor het Certificate in Advanced English. Er is gekozen voor het CAE omdat het voor de leerlingen een flinke uitdaging betekent en het bovendien een uitstekende voorbereiding is op Engelstalig hoger of universitair onderwijs. Naast de reguliere lessen Engels, kunnen leerlingen in vwo 4 zich tijdens extra lessen voorbereiden op dit examen, dat zij aan het eind van vwo 5 kunnen afleggen. De examens worden georganiseerd en op vaste data centraal afgenomen door de British Council. Klik hier voor meer informatie.

DELF Scolaire
DELF staat voor “ Diplôme d’ Etude en Langue Française”. Het is een officieel Frans taalexamen (een beetje te vergelijken met Cambridge), dat overal ter wereld wordt afgenomen en dat leidt tot een diploma waarmee de leerling zijn/haar mate van taalbeheersing kan aantonen. DELF bestaat op onze school uit verschillende niveaus van het Europees Referentiekader: A1, A2, B1, B2. Er worden vier vaardigheden getoetst: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Zowel op havo als op vwo kan gekozen worden voor het behalen van het diploma DELF.
Klik hier voor meer informatie.

Goethe Zertifikat Duits
Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie en speelt bovendien naast Engels een belangrijke rol als algemene omgangs- en handelstaal. Een certificaat Duits is een investering in de toekomst en kan een belangrijk voordeel zijn in studie, beroep en carrière. Op het Han Fortmann hebben de leerlingen op havo en op vwo de mogelijkheid om het Goethe Zertifikat te behalen. Dit is een internationaal erkend taaldiploma, vergelijkbaar met Cambridge (Engels) voor de ERK niveaus A1 t/m C2.
Klik hier en op https://www.goethe.de/ins/de/de/prf/prf.html voor meer informatie.

Cum laude

Leerlingen uit alle jaarlagen kunnen in aanmerking komen voor de kwalificatie ‘cum laude’. Met de uitreiking van dit predicaat wil de school extra aandacht besteden aan leerlingen die bijzonder goed presteren. Om hiervoor in aanmerking te komen dient het eindrapport te voldoen aan een aantal criteria.

  • Voor alle afgeronde eindrapportcijfers geldt dat er geen cijfer lager dan een 7,0 (vwo) of 6.0 (havo) behaald is.
  • Het gemiddelde van alle afgeronde eindrapportcijfers is minimaal een 8,0 waarbij ieder cijfer even zwaar meetelt.
  • Vakken die met een letter afgesloten worden, dienen minimaal voldoende te zijn.

Junior-mentoraat

Elke brugklas heeft twee juniormentoren. Leerlingen uit de vierde klas krijgen de gelegenheid juniormentor te worden. In de derde klas schrijven leerlingen zich hiervoor in. De brugklasmentor wordt ondersteund door de juniormentoren bij bijvoorbeeld introductiedagen of excursies. Ook kunnen juniormentoren aanwezig zijn bij de studieles voor nuttige tips. Dankzij de juniormentoren heeft elke brugklasser een leeftijdsgenoot die verstand heeft van de gang van zaken binnen school. Ook kan de leerling altijd bij zijn juniormentor terecht met een persoonlijke kwestie. Door het juniormentoraat worden de mentoren beter ondersteund. Ook is het een leerzame ervaring voor de juniormentoren.

Tutoring

Een mentor kan een leerling uit havo 3 opgeven voor tutoring als hij moeite heeft met een vak. Een leerling uit de bovenbouw zal hem dan bijles geven in het desbetreffende vak. Ook als een leerling zelf moeite merkt te hebben met een vak, kan hij zich in overleg met de mentor opgeven voor tutoring. Bovenbouwleerlingen kunnen zich vrijwillig opgeven om tutor te worden.

Pre University College

Speciaal voor gemotiveerde vwo-leerlingen die een extra uitdaging aan kunnen, werken wij samen met de Vrije Universiteit en kunnen leerlingen deelnemen aan de Pre University College. Door het volgen van universitaire masterclasses raken leerlingen vertrouwd met de academische werkwijze. Klik hier voor meer informatie.