In het huidige Europa is het belangrijker dan ooit om je in meer dan één vreemde taal verstaanbaar te kunnen maken. Duits is de meest gesproken moedertaal in de Europese Unie en speelt bovendien naast Engels een belangrijke rol als algemene omgangs- en handelstaal. Een certificaat Duits is een investering in de toekomst en kan een belangrijke factor zijn in studie, beroep en carrière. Het Han Fortmann biedt haar leerlingen de mogelijkheid om het Goethe Zertifikat te behalen.

Het Goethe Zertifikat is een internationaal erkend taaldiploma, vergelijkbaar met Cambridge (Engels)voor de ERK niveaus A1 t/m C2.

Vanaf de 3e klas kunnen leerlingen zich aanmelden voor de niveaus A2 t/m C1. Uit de aanmeldingen worden groepen van maximaal 20 leerlingen geselecteerd. Deze kleine groepen volgen 1 uur per week een extra les Duits, speciaal gericht op de vaardigheden. Er wordt met veel aandacht en enthousiasme geoefend met de examenvaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. En in mei en juni worden dan de examens afgenomen door leden van de sectie Duits in samenwerking met het Goethe Instituut Amsterdam.

Ongeveer 6 weken daarna komt de uitslag en krijgen de leerlingen hun Goethe Zertifikat uitgereikt.

Voordelen van het Goethe Zertifikat Duits

  • Het heeft een internationaal erkende en uitstekende reputatie
  • Het documenteert objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond de taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK)
  • Het staat voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd
  • Het bevordert de motivatie van de leerlingen door duidelijk gedefinieerde leerdoelen
  • Het is gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven
  • Het toont alle taalvaardigheden aan: lezen, luisteren, schrijven en spreken
  • Het biedt toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen
  • Het verbetert de kansen op de arbeidsmarkt en staat goed op het CV

Links

Mach Mit: Redenen om Duits te leren http://www.youtube.com/watch?v=M9C0_HPYyfo
Maxima: Ga Duits leren! NOS journaal (artikel en video)
Goethe Institut Amsterdam http://www.goethe.de/ins/nl/ams/lhr/pru/deindex.htm