Waar staan wij voor?

Op het Han Fortmann wordt gewerkt volgens het schoolplan van het Trinitas College. In dat schoolplan zijn voor het Trinitas College onze gemeenschappelijke missie, visie en kernwaarden vastgesteld en zijn onze ambities voor de periode tot 2024 geformuleerd. Lees hier verder over onze missie, visie en kernwaarden.

Voor de periode 2018-2024 hebben we vier richtinggevende ambities geformuleerd. Het zijn ambities. Ze geven richting aan de onderwijsontwikkeling op de locaties Han Fortmann en Johannes Bosco, ieder met hun eigen doelgroep. Lees hier verder.

Op het Han Fortmann werken we dagelijks om hierboven vermelde missie, visie, kernwaarden en ambities vorm te geven. Lees hier waarin dat tot uiting komt.