Onze activiteiten

Op het Han Fortmann doen we nog veel meer dan alleen leren in een klaslokaal! We zijn een zeer actieve school en hebben we veel te bieden. Zo zijn we:

  • Een school waar je binnen en buiten leert, lees hier verder.
  • Een school waar we het belangrijk vinden om leerlingen tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met verschillende aspecten van onze samenleving, lees hier verder.
  • Een school met oog voor techniek, lees hier verder.
  • Een school waaraan de digitale wereld niet voorbij gaat. Elke leerling werkt met een (eigen) notebook, lees hier verder.

En verder …..

Zijn we een sportieve school

Het Han Fortmann is een sportieve school. We beschikken over een prachtige sportaccommodatie. De buitenlessen lichamelijke opvoeding (LO) vinden plaats op het aan school grenzende sportpark ‘De Kabel’, waar we gebruikmaken van de voetbalaccommodatie. De binnenlessen LO vinden plaats in sporthal ‘Waardergolf’. Havoleerlingen kunnen ervoor kiezen om examen te doen in het vak BSM (bewegen, sport en maatschappij).
Daarnaast organiseren we binnen de lessen regelmatig onderlinge sporttoernooien zoals trefbal, handbal, basketbal en zaal- en veldvoetbal. Ook doen we mee aan de grootste schoolsportcompetitie van Nederland, Olympic Moves. Leerlingen kunnen daar op vrijwillige basis aan mee doen.

Zijn er feesten!

In alle jaarlagen wordt jaarlijks een feest georganiseerd, door en voor leerlingen. De feesten zijn op vooraf gekozen locaties, soms op school, soms elders. Er is altijd toezicht door mentoren en/of docenten, want ook bij feesten zorgen we ervoor dat het gezellig is en blijft. Van feesten voor de onderbouwklassen krijgen de ouders van tevoren bericht. De data van de feesten van de andere klassen staan vermeld in de jaaragenda, die aan het begin van het schooljaar o.a. op de website van de school wordt gepubliceerd. Tijdens deze feesten wordt geen alcohol geschonken en mogen geen meegenomen dranken worden genuttigd.

Levensbeschouwelijk onderwijs

Het Han Fortmann is een katholieke school en we hebben in onze missie en visie kernwaarden staan die gebaseerd zijn op deze traditie. Wij bieden niet alleen een kwalificatie voor een examen, we bieden een kwalificatie voor het leven. Daar speelt levensbeschouwing een belangrijke rol in. Er is ruimte voor alle leerlingen met hun diversiteit aan achtergronden en opvattingen. Zij leren eigen keuzes te maken gebaseerd op kennis van en respect voor diverse levensbeschouwelijke stromingen.
Onze traditie wordt concreet vertaald naar lessen levensbeschouwing met een breed maatschappelijk en filosofisch karakter en naar activiteiten, zoals de kerstmusical die jaarlijks voor de hele school wordt opgevoerd.