Technieklessen
Alle leerlingen in klas 1 en 2 (met uitzondering van leerlingen in de vwo/gymklassen) krijgen lessen techniek. Het is een kans voor alle leerlingen om bezig te zijn met onderzoeken en ontwerpen op zowel praktisch als theoretisch gebied. De hoofdthema’s daarbij zijn: grondstoffen, materialen, robotica, elektronica, 3D CAD-tekenen en 3D printen. Leerlingen gaan zelf aan de slag in de lessen en ontdekken hoe de ontwikkeling van technologie werkt en welke impact dit heeft op de mens. Natuurlijk komen daar ook Virtual Reality en robots bij aan bod.

Robotica
In havo 3 wordt in extra uren informatica een project robotica aangeboden. Leerlingen die zich daartoe aangetrokken voelen, zijn vier middagen met dit onderwerp bezig. Zij leren hoe ze een Arduino-microcontroller kunnen gebruiken om te werken met weerstanden, (kleuren)ledjes, lichtgevoelige weerstanden en temperatuursensoren. Vervolgens leren ze een robotwagen aan te sturen, daarbij gebruik makend van verschillende sensoren. Op die manier lukt het om de robot een lijn te laten volgen en barricades te laten ontwijken.